Aarhus Universitets segl

Maj 2018

NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN (154)

Månedens billede: Foran det nyopførte kvindekollegium

Efter at Marselisborg Studentergaard lukkede i 1946, flyttede kvindelige studerende ind på udvalgte gange på parkkollegierne - de såkaldte kvindegange. Universitets-Samvirket, der ejede og administrerede kollegierne, fandt dog stadig en kønsblanding under samme tag moralsk uholdbar. Bl.a. derfor opførtes et rent kvindekollegium, som blev taget i brug i 1950. Først o. 1970 blev det muligt for kvinder og mænd at bo på samme gang.

Tidligere studenterrådsformand aflagde overdragelsesbesøg

Advokat (H), lic.jur. & dr.jur. h.c. Erik Hørlyck (tidligere Feilberg Jørgensen) har overdraget forskelligartet materiale hovedsagelig med relation til Studenterrådet ved Aarhus Universitet og herunder sit formandsskab for dette i årene 1965 og 1966. Ud over at overdrage materiale gav Erik Hørlyck ved sit besøg desuden et mindre erindringsinterview især vedr. sider af sit studieliv i 1960'erne.

AU runder 90 i 2018: Video nummer 2 i AU 90-jubilæumsserien

Aarhus Universitet runder 90 til september. Indtil da vil der blive produceret en række videoer, hver centreret om en enkelt person og med udgangspunkt i et ditto årti. Det er indtil videre fortrinsvis AU Universitetshistorie, der har leveret idéer og materiale til serien, der produceres af forskellige. Nummer 2 - med udgangspunkt i C.F. Møllers bygninger fra 1930'erne - er produceret af videoenheden i Events og Kommunikationsstøtte.


Nyt vejskilt sat op efter henvendelse fra AU Universitetshistorie

Jens Chr. Skous Vej blev navngivet i 1998, og både vejnavnet og navnet på derværende universitetsbebyggelse - Nobelparken - lå i kølvandet på Jens Chr. Skous modtagelse af Nobelprisen året forinden. Vejskiltets 'undertekst' har imidlertid været behæftet med en række sproglige fejl, men nu er der på initiativ fra den, der skriver disse linjer, blevet sat et nyt skilt op, hvor kun én mindre fejl står tilbage.

Den Gamle By på studiebesøg mhp. 1968-plakatudstilling

Efter planen åbner Den Gamle By i juni en udstilling med titlen "1968. Plakater fra et oprør". I den forbindelse aflagde en medarbejder, en museumsassistent, studiebesøg for at gennemgå relevante dele af den universitetshistoriske samling. Og selv om det er småt med 'rigtige' plakater fra f.eks. Studenterfronten, gik gæsten ikke tomhændet herfra. (Oprindeligt personfoto herover er fjernet af særlige årsager).

Repræsentanter for Studenterrådet studerede gamle SR-plakater

Detaljer om destruktionen af Studenterrådets arkiv i begyndelsen af 1990'erne kendes ikke, og den umådelig triste kendsgerning, at det ældre materiale er gået tabt, skal da også kun nævnes her, fordi den uden mange ord forklarer, hvorfor det var et begrænset antal plakater, som to repræsentanter for Studenterrådet fik at se ved et studiebesøg, der havde til formål at udtage og få reproduceret ældre plakater til udsmykning af Rådsgangen.


NFU PLUS

Forgangne måneds TBT'er

  • Til Throwback Thursday (TBT) den 5. april 2018 havde vi endnu en gang grebet i beholdningen af fotos taget omkring 1950 af daværende stud.med. Johannes Fossgreen. Det udvalgte foto er identisk med indeværende måneds "Månedens billede" og viser fem unge kvinder foran Kvindekollegiet, der var blevet åbnet i 1950. Se TBT fra 5. april 2018 >
  • Som TBT her i 90-års jubilæumsåret præsenterede vi (som omtalt andetsteds på denne side) video nummer to, denne gang med udgangspunkt i 1930'erne og arkitekt C.F. Møller. Se TBT fra 19. april 2018 >
  • Og det skal også lige med, at SoMe-redaktionen 1. april 2018 på Facebook muntrede sig med en aprilsnar om, at Aarhus Universitet ikke har 90-års jubilæum i år, men 100 års do. Universitetshistorikeren havde afvist at medvirke til lige netop den påstand, men blev så alligevel - måske som 'straf' - involveret, idet han er anført som boglåner anno 1918 i aprilsnarsdokumentet >

Diverse

På baggrund af såvel interne som eksterne henvendelser fra forskere har vi for nylig på den universitetshistoriske nekrologportal tilgængeliggjort følgende officielle AU-nekrologer, der hidtil kun har kunnet læses i den trykte udgave af Aarhus Universitets årsberetninger.Arkiv for Nyt fra Universitetshistorien >     Udvalgte mærkedage 2018 >    Ønsker du at abonnere på NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN? Skriv til pl@au.dk