Aarhus Universitets segl

November 2007

NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN (29) 

November 2007: Universitetshistorisk udstilling

Udstilling om Studenterrådets historie.

I forbindelse med receptionen omtalt herunder etablerede Universitetshistorisk Udvalg en montreudstilling om Studenterrådet ved Aarhus Universitet 1932-2007.

November 2007: Ny bog om Studenterrådets historie

Foto fra receptionen 28. november.

Studenterrådet afholdt reception i Rich. Mortensen Stuen 28. november 2007 i anledning af udgivelsen af en publikation om Studenterrådet. Med bogen markeres Studenterrådets 75-års jubilæum. Universitetshistorisk Udvalgs sekretær har på forskellig vis været involveret i bogens tilblivelse. Se reportage fra receptionen.

November 2007: Kirsten Albeck afgået ved døden

Kirsten Albeck (1920-2007) i 1955.

Ved Kirsten Albecks død 24. november 2007 har Universitetshistorisk Udvalg mistet en af sine allermest entusiastiske venner. Kirsten Albeck var enke efter professor em. Gustav Albeck og svigerdatter af overlæge dr.med. Victor Albeck. Kirsten Albecks sidste besøg hos Universitetshistorisk Udvalg fandt sted 30. august 2007. Se hele billedet.

November 2007: Nyerhvervede studenterarkivalier fra 1970'erne

Årskort i plastpose fra 1970'erne.

Fra cand.scient.pol. Bjarne Vejrup, der studerede Statskundskab 1974-1982, er modtager diverse materiale fra studietiden og årene derpå (afvikling af studiegæld).

November 2007: Nyerhvervet arkiv vedr. julefrokoster

Måling af lydstyrke ved julefrokostsang.

Årets julefrokostkomité har skønnet, at de ældste dele af det arkiv, som er opbygget af skiftende komitéer siden 1984, passende kunne overdrages til Universitetshistorisk Udvalg, hvilket er sket. Der er tale om to ringbind omfattende 1984-1999 og en lille portion fotos anno 1991 - se et af disse

November 2007: Nyerhvervet studenterrejsehjemmel anno 1959

Udsnit af students togbillet anno 1959.

En stud.mag. købte denne enkeltbillet til person- eller blandet tog 1. september 1959, da han drog fra Andst (mellem Vejen og Kolding) til Århus for at indlede sit andet akademiske år ved Aarhus Universitet. Se hele billetten.

November 2007: Segl og bomærker

Studenterforeningens segl fra 1928

I anledning af beskæftigelsen med spørgsmålet umiddelbart herunder har vi oprettet en portal med links til række af Universitetshistorisk Udvalgs sider vedrørende universitetsrelaterede instanser, hvis segl, bomærker, logoer etc. kan studeres her: Emblematik og symboler.

November 2007: Hvor gammelt er Studenterrådets segl?

             

Er seglet ældre end fra ca. 1950?

En forespørgsel om seglets alder har medført en foreløbig undersøgelse. (Se også webudstillingen om Studenterrådet 1932-2007 ). 

November 2007: Ny profil i Persongalleriet

Universitetets første professor i kirurgi.

I anledning af fremkomsten af nedennævnte dedikationseksemplar er der oprettet en profil på overkirurg, professor, dr.med. Aage Nielsen (1887-1949).

November 2007: Nyerhvervet 1943-særtryk af foredrag med dedikation

Aage Nielsens hilsen til P.G. Lindhardt.

Fra Det Teologiske Fakultets Bibliotek er modtaget en portion mindre tryksager, heriblandt et særtryk anno 1943 af professor, dr.med. Aage Nielsens foredrag "Bemærkninger om religion og videnskab" med dedikation til professor, dr.theol. P.G. Lindhardt. Se særtrykkets forside.

November 2007: Nyerhvervet materiale vedr. Grethe Hjort

Et af Greta Horts værker fra 1930'erne.

Fra cand.mag. Jørn Carlsen, fhv. lektor ved daværende Institut for Engelsk Filologi, er modtaget materiale vedr. Grethe Hjort (Greta Hort), der var ansat som professor i engelsk ved Aarhus Universitet 1958-1967.

November 2007: Nekrologoversigt ajourført

Universitetshistorisk Udvalgs oversigt vedr. nekrologer over ansatte er netop ajourført på baggrund af universitetets årsberetning for 2006: Nekrologoversigt.

November 2007: Månedens billede

Se Månedens billede i stor udgave.