Aarhus Universitets segl

Østergades Hotel

(Foto Universitetshistorisk Udvalg maj 2008).

Fra efteråret 1937 og frem til 1940 var Studenterforeningen i Aarhus præget af visse opløsningstendenser, som man dog kom over, men som bl.a. medførte, at man ikke længere fandt det hensigtsmæssigt at opretholde kontrakten vedr. lokalerne i Koncertpalæet i Kannikegade, hvor man havde haft til huse siden stiftelsen af foreningen i 1928. På den baggrund afholdt man 1938-1940 sine store arrangementer skiftende steder, men hovedsagelig i Østergades Hotels teatersal. Den tidligere hotelbygning med de fornemme udsmykninger ses herover og herunder. (Foto Universitetshistorisk Udvalg maj 2008).

 

(Foto Universitetshistorisk Udvalg maj 2008).

Fra 1940 ophørte Studenterforeningens brug af den store sal (´teatersalen') i Østergades Hotel. På det tidspunkt havde foreningen fået en aftale om brug af Aarhus Haandværkerforenings lokaler i Paradisgade.

(Foto Universitetshistorisk Udvalg maj 2008).

En del af det bygningskompleks, som Østergades Hotel bestod af, ses her fra gårdsiden. Her bag den røde mur var den store sal, hvor Studenterforeningens arrangementer fandt sted 1937-1940.

Fløjen med den farverige, højloftede teatersal og dens balkoner under nedbrydning i april 2010. (Foto Universitetshistorisk Udvalg 24. april 2010).