Aarhus Universitets segl

Søren Sørensen

Da professor, dr.phil. Søren Sørensen i 1967 overtog rektorposten efter professor, dr.phil. Erling Hammershaimb, overtog han desuden posten som formand for universitetsbestyrelsen. Efter at Aarhus Universitet i 1970 var blevet en statsinstitution og Styrelsesloven var trådt i kraft, eksisterede der ikke længere nogen bestyrelse.

Med Universitetsloven af 2003 indsattes der igen bestyrelser ved danske universitetet, og på den baggrund blev Jens Bigum formand for Aarhus Universitets bestyrelse i 2004.

 

Formænd for Aarhus Universitets bestyrelse