Aarhus Universitets segl

1936-telegram til nyt fakultet

Telegram fra Det rets- og statsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet til "Det økonomiske Fakultet" ved Aarhus Universitet i anledning af det århusianske fakultets oprettelse i efteråret 1936. Fakultetet i Århus var egentlig et dobbeltfakultet med navnet Det økonomiske og juridiske Fakultet. I begyndelsen var Jura blot en hjælpedisciplin til Økonomi, som regnedes for hovedsagen. Økonomi boede i en årrække i et hus nær havnen, før faget i 1946 flyttede ind i Aarhus Universitets nye hovedbygning. I 1959 føjedes Statskundskab til fakultetet, og Psykologi fulgte i 1968. Kort derefter ændredes navnet til Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Klik på omslaget - eller klik her - og læs telegrammets indhold. Læs mere om fakultetets historie. (Telegrammet tilhører Universitetshistorisk Udvalg).