Aarhus Universitets segl

AU giver ekstra hjælp til særlige behov

Ordentlig handicapstøtte handler om meget mere end SU. Aarhus Universitet sætter ekstra penge af til faglig støtte hos studerende med særlige behov.

Modelfoto: Lars Kruse | AU-foto

På Aarhus Universitet er det noget særligt, at man har et rådgivnings- og støttecenter tilknyttet. Rådgivnings- og støttecentret er et center, der tilbyder faglig hjælp til studerende med funk-tionsnedsættelser.
– Det er ikke noget, de andre universiteter har, og der er en del af den støtte, vi tilbyder, som kun kan fås på Aarhus Universitet, fordi universitetsledelsen har valgt at sætte ekstra penge af til formålet, forklarer centerleder for Rådgivnings- og støttecentret Willy Aastrup.
– På Rådgivnings- og støttecentret hjælper vi de studerende med faglig støtte. Det kan for eksempel være en studerende, der har dysleksi eller en anden form for funktionsnedsættelse, hvor der er brug for faglig støtte, siger han.
Det varierer, hvilken slags hjælp den studerende kan få. Det afhænger af den enkelte funktionsnedsættelse.
– Det er vigtigt at skelne mellem handicaptillægget til din SU, der er en økonomisk hjælp, og så den hjælp, Rådgivnings- og støttecentret tilbyder, der er en faglig hjælp. Det er ikke nødvendigvis dem, der modtager handicaptillæg, som kommer her for at få støtte og omvendt, forklarer centerlederen.

Lang proces

Har du en såkaldt varig funktionsnedsættelse, kan du som studerende i Danmark søge om økonomisk dispensation og få mere i SU.
– Det kræver, at man har en varig funktionsnedsættelse, der forhindrer en i at varetage et almindeligt studiejob, forklarer Mads Ask Andersen, der er AC-fuldmægtig på SU-kontoret, der er tilknyttet Aarhus Universitet.
– Det skal være veldokumenteret i form af for eksempel en speciallæge-erklæring. Derfor kan det godt være en lang proces, som kan tage alt fra tre måneder til nogle gange et helt år, fortæller Mads Ask Andersen.
Nogle gange bliver processen lettet, hvis man har en kendt lidelse som for eksempel sklerose, og hvis man allerede har den rette dokumentation.
– Hos SU-styrelsen, som er dem, der træffer den endelige beslutning, har man jo ikke fagligheden til at vurdere den enkelte sygdom. Derfor støtter de sig op af lægeerklæringer, og det kan vanskeliggøres, hvis det ikke er en almindelig sygdom. Men generelt er det omstændeligt, fordi den enkelte skal vurderes, slår Mads Ask Andersen fast.
På SU-styrelsens hjemmeside kan du læse om handicaptillægget:
su.dk/SaerligStoette/handicaptillaeg/Sider/default.aspx

 

Satsen for handicaptillæget er rundt regnet 7.800 kr. om mnd. før skat.

Kontakt Aarhus Universitets SU-kontor for information om dokumentation. Det er SU-kontoret, der varetager ansøgningerne, inden de går videre til SU-styrelsen. Find dem også på hjemmesiden: studieguide.au.dk/su/velkommen/

Vær tålmodig med ansøgningen. Når du bliver godkendt, vil SU-styrelsen udbetale tillægget med tilbagevirkende kraft fra den måned, hvor du ansøgte.

Har du en form for funktionsnedsættelse, der kræver faglig støtte, kan du kontakte Rådgivnings- og støttecentret. De har desuden en hjemmeside, hvor du kan finde ud af, om det er en mulighed for dig, og hvilken slags hjælp de kan tilbyde: www.dpu.dk/rsc

Læs mere om handicappolitikker på uddannelsesinstitutionerne på: www.hpu.nu