Aarhus Universitets segl

Kom til Kina

En aftale med Rektorkollegiet og the Chinese Academy of Sciences (CAS) giver forskere mulighed for at søge tilskud til forskningsophold i Kina.

Nu får danske forskere mulighed for at søge støtte til et forskningsophold i Kina.
Nu får danske forskere mulighed for at søge støtte til et forskningsophold i Kina.

Trækker Kina og nye input, er det nu muligt for sundhedsvidenskabelige forskere fra Aarhus Universitet at søge økonomisk hjælp til rejse og ophold ved en CAS-institution.

Formålet med aftalen er at opfordre forskere fra Danmark og Kina til at rejse ud, primært for at styrke uddannelsen af forskerstuderende.

Derfor er det også en forudsætning for at opnå støtte, at danske ansøgere indgår aktivt i et eller flere kinesiske forskeruddannelsesmiljøer og gennem aktiviteter bidrager til at udbygge kvaliteten af forskeruddannelsen.

Aftalen omfatter muligheder for at støtte:

  • Korte ophold, som forskere kan søge for en periode af 14-30 dage.
  • Længerevarende ophold, som ph.d.-studerende kan søge for en periode af 6-12 måneder.
  • 12-måneders-ophold, som postdocs kan søge.

De længerevarende ophold er dog afhængige af, at de fornødne midler er til rådighed.

Danske forskere, der ønsker at søge støtte, skal selv sørge for kontakt til en kinesisk værtsinstitution.

Næste ansøgningsfrist er tirsdag den 1. oktober 2013, og ansøgningsskemaet kan man finde på Danske Universiteters hjemmeside.

Ansøgning på engelsk bilagt CV, publikationsliste, invitation fra værtsinstitutionen/værtsinstitutionerne samt eventuelle relevante referencer skal sendes til:

Danske Universiteter
Fiolstræde 44, 1. th.
1171 København K

Yderligere oplysninger

Helen Rasmussen
Direkte telefon: 3336 9805
hr@dkuni.dk