Aarhus Universitets segl

Juridisk Institut udskriver prisopgave om rettigheder i blandt andet Arktis

Hvert år kan institutter eller hovedområder på Aarhus Universitet vælge at udskrive et antal prisopgaver. I år har juridisk Institut valgt at udskrive en opgave om “De folkeretlige regler om kyststaters rettigheder over kontinentalsoklen – med særligt henblik på rettigheder i Arktis”. Du kan stadig nå at søge dette års prisopgaver.

Studerende med juridisk interesse kan nu få en medalje for deres flid. Universitetet har netop offentliggjort emnet for dette års prisopgave, hvoraf de bedste præmieres med en guldmedalje. Foto: Jesper Rais/AU Kommunikation

En prisopgave er en oplagt måde at profilere sin faglighed på, og denne gang er det især studerende med juridisk interesse, der får en særlig chance for at sætte spot på deres akademiske kunnen.

Juridisk Institut har nemlig bedt interesserede studerende skrive ud fra følgende problemstilling:

“De folkeretlige regler om kyststaters rettigheder over kontinentalsoklen – med særligt henblik på rettigheder i Arktis”

De studerende har indtil 1. august 2014 til at besvare opgaven.
Prisen består enten i en guldmedalje eller i bedømmelsen ”accessit ”
De bedste opgaver præmieres med en guldmedalje, som på forsiden bærer Aarhus Universitets segl og inskriptionen ”Solidum petit in profundis”, mens modtagerens navn og året for modtagelsen fremgår på bagsiden. Bedømmelsen "accessit" ledsages af et kontant beløb.

Læs mere om den nyligt offentliggjorte prisopgave samt reglerne vedrørende prisopgaver nedenfor.

---

Aarhus Universitets prisopgaver for 2014

 

I henhold til regler vedrørende prisopgaver ved Aarhus Universitet, vedtaget af Aarhus Universitets bestyrelse den 27. maj 2005 (kan ses på http://au.dk/da/63-02.htm) er der udskrevet følgende prisopgave:

 

 

BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES

 

Juridisk Institut

 

“De folkeretlige regler om kyststaters rettigheder over kontinentalsoklen – med særligt henblik på rettigheder i Arktis”

 

Besvarelsen afleveres på Business and Social Sciences, Dekanatet, Aarhus Universitet, Nordre Ringgade 1, 8000 Århus C

 

senest kl. 12.00 fredag den 1. august 2014.

 

 

Universitetets øvrige hovedområder har ikke ønsket at udskrive prisopgaver for året 2014.

 

En prisopgave kan have indtil 3 forfattere. Hvis en besvarelse har mere end én forfatter, skal forfatternes andel i arbejdet kunne adskilles. Det skal af selve besvarelsen eller af en vedlagt erklæring fremgå, hvilke dele af arbejdet hver af forfatterne er ansvarlig for.

 

Besvarelsen afleveres i 3 papireksemplarer. Besvarelsen indleveres under navn.

 

Forfatteren skal samtidig med indlevering af en prisopgave skriftligt erklære, at besvarelsen ikke tidligere har været indleveret til samme eller en anden uddannelsesinstitution til bedømmelse. Denne erklæring skal desuden indeholde navn, adresse, fødselsdato og –år (til brug ved evt. udstedelse af bevis).

 

Prisen består enten i en guldmedalje eller i bedømmelsen ”accessit”. Bedømmelsen ”accessit” ledsages af et kontant beløb. Rektor udsteder tillige et bevis hvoraf det fremgår, at det pågældende fakultet har besluttet at belønne besvarelsen med universitetets guldmedalje eller med bedømmelsen ”accessit”.

 

Et eksemplar af hver besvarelse opbevares i fakultetets arkiv, hvorfra de kan udlånes til personer, som har indhentet forfatternes skriftlige samtykke dertil.

 

Bedømmelsen kan forventes afsluttet 3 måneder efter indleveringen.

 

Du kan stadig nå at aflevere en opgave til bedømmelse til dette års prisopgaver. Se mere her