Aarhus Universitets segl

VIGTIGE ÅRSTAL

Vigtige årstal

1928

Universitetsundervisningen i Jylland samler 78 studerende i lejede lokaler, hvor de undervises i fransk, engelsk, tysk og dansk samt propædeutisk filosofi.

Læs mere >

1933

Første universitetsbygning bliver indviet, og undervisning i grundlæggende medicinske fag påbegyndes.

Læs mere >

1935

I forbindelse med vedtagelse af "Statutter for Rektor, Lærerforsamling og Fakulteter ved Aarhus Universitet" sker den formelle konstituering af Det Humanistiske Fakultet og Det Lægevidenskabelige Fakultet.

Læs mere >

1936

Det Økonomiske og Juridiske Fakultet oprettes.

Læs mere >

1942

Det Teologiske Fakultet oprettes - efter at en privat organiseret teologiundervisning har fundet sted siden 1932.

Læs mere >

1954

Det Naturvidenskabelige Fakultet oprettes.

Læs mere >

1965

Studentertallet passerer 5.000.

1969

Det Økonomiske og Juridiske Fakultet skifter navn til Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

1970

Aarhus Universitet, der hidtil har været en selvejende institution, bliver en statslig læreanstalt under den første styrelseslov. Antallet af studerende passerer 10.000.

1977

Antallet af studerende passerer 15.000.

1992

Århus Tandlægehøjskole fusionerer med Det Lægevidenskabelige Fakultet, der skifter navn til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Læs mere >

1997

Professor emeritus Jens Christian Skou modtager Nobelprisen i kemi.

Læs mere og se film >

1999

Antallet af studerende passerer 20.000.

2002

Center for Tekniske Kandidatuddannelser etableres i samarbejde med Ingeniørhøjskolen i Aarhus. Centret uddanner civilingeniører (cand.polyt.er).

2003

Under Universitetsloven af 2003 bliver Aarhus Universitet igen en selvejende institution. Loven sætter samme bestemmelser for de øvrige 11 universiteter i Danmark.

2006

Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning (HIH) bliver en del af Aarhus Universitet.

2007

 

Handelshøjskolen i Århus, Danmarks JordbrugsForskning, Danmarks Miljøundersøgelser og Danmarks Pædagogiske Universitet fusionerer med Aarhus Universitet, der herefter har 9 hovedområder/fakulteter og ca. 34.000 studerende og 9.000 ansatte.

2010 Dale T. Mortensen, gæsteprofessor ved Institut for Økonomi, modtager Nobelprisen i økonomi.

2011 

 

Antallet af hovedområder/fakulteter reduceres fra ni til fire: Arts (Kulturvidenskab), Science and Technology (Naturvidenskab og Teknologi), Health (Sundhedsvidenskab) og Business and Social Science (Erhverv & Samfundsvidenskab).

2012

Ingeniørhøjskolen i Aarhus bliver en del af Aarhus Universitet.