Aarhus Universitets segl

Februar 2012

NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN (79)

Februar 2012 (1): Månedens billede: Studenterrådet 80 år

I anledning af Studenterrådets 80-års jubilæum 11. februar 2012 har vi valgt at præsentere dets første formands velkomst til nye studerende anno 1932 som Månedens billede.

Februar 2012 (2): 70 år siden Det Teologiske Fakultet blev oprettet

4. februar 2012 er det 70 år siden, Det Teologiske Fakultet ved Aarhus Universitet blev oprettet. Det foregik på den måde, at en professor og en docent ved Det Humanistiske Fakultet 4. februar 1942 afholdt et møde og i en nyanskaffet protokol proklamerede det nye fakultets konstituering. (Fakultetet blev i 2011 en del af hovedområdet Arts).

Februar 2012 (3): Ny bog om teologrevyens historie

I ny bog fortælles teologrevyens historie af et forfatterkollektiv (se omslag). Der forelå mere materiale, end der blev plads til i publikationen, og dette - hhv. manuskript om julerevyen 1939-1949 og fortegnelse over teologrevyer 1939-2011 - kan nu læses på Universitetshistorisk Udvalgs hjemmeside.

Februar 2012 (4): Mogens Mau Pedersen er død, 85 år

I 2005 gav fhv. fg. universitetsdirektør og mangeårige leder af Konsistorialkontoret, cand.jur. Mogens Mau Pedersen erindringsinterview til Universitetshistorisk Udvalg. Ved årsskiftet afgik han ved døden, 85 år.

Februar 2012 (5): Paul Seidelins censurnotater fra 1960'erne

Dr.theol. h.c. Paul Seidelin, der fra 1969 til 1978 var lektor i bibelsk eksegese ved AU, fungerede i en årrække inden da som censor ved AU og KU. En samling af hans censurnotater og -udtalelser er netop tilgået Universitetshistorisk Udvalg sammen med andet materiale med tilknytning til Seidelin.

Februar 2012 (6): 60 år siden Ernst Frandsen døde

Ernst Frandsen blev i 1929 efter konkurrence ansat som den første docent - fra 1934 professor - i nordisk litteratur, og han fungerede som formand for Lærerforsamlingen fra 1934 og blev højtideligt promoveret til Aarhus Universitets første rektor i 1935. 26. februar er det 60 år siden, han afgik ved døden.

Februar 2012 (7): Mag.scient. Arne Berg er død, 97 år

Mag.scient. og fhv. lektor Arne Berg er død, 97 år. Han blev ansat ved Kemisk Institut i 1941 og gav erindringsinterview til Universitetshistorisk Udvalg i 1994: Her fortalte han bl.a. om sine oplevelser under luftangrebet på Gestapos hovedkvarter i parkkollegierne 31.10.1944.

Februar 2012 (8): Tandlægehøjskolen og AU fusionerede for 20 år siden

Aarhus Tandlægehøjskole blev 1. februar 1992 til Odontologisk Institut/Tandlægeskolen ved Det Lægevidenskabelige Fakultet, der dog samtidig skiftede navn til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, nu Health. Fra venstre afgående dekan Søren Mogensen, tiltrædende dekan Arvid Maunsbach og Aarhus Tandlægehøjskoles sidste rektor, Thorkild Karring. Foto Lars Kruse 31.1.1992.

Februar 2012 (9): Samling af genstande, fotos og sange mv.

Denne kontorsaks stammer fra Århus Tandlægehøjskoles første tid o. 1960. Den er sammen med andre genstande, dokumenter og sange fra samme sted samt fra det sundhedsvidenskabelige fakultetssekretariat og universitetets centrale administration blevet overdraget til Universitetshistorisk Udvalg. Samlingen omfatter desuden 150 fotos fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets 50-års jubilæum.

 


Nyt fra Universitetshistorien (arkiv) >                     Udvalgte mærkedage 2012 >