Aarhus Universitets segl

Maj 2012

NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN (82)

Maj 2012 (1): Månedens billede: Justus Hartnack i Store Auditorium

I anledning af, at det 29. maj 2012 er 100 år siden, professor, dr.phil. Justus Hartnack blev født, har vi valgt ovenstående foto til Månedens billede. Det stammer fra en af Hartnacks fællesforelæsninger i propædeutisk filosofi, som fandt sted i det senere nedrevne Store Auditorium, også kaldet Disputatsauditoriet.

Maj 2012 (2): Marin økologi ved AU 1970-2005

Lektor emeritus Jørgen Hylleberg, der var den centrale figur i faget marin økologi ved AU i perioden 1970-2005, har afleveret arkivalier vedr. fagets historie og sine personlige aktiviteter før og siden samt indtalt erindringer fra samme emnekreds.

Maj 2012 (3): Moderate Studenters billedarkiv

Moderate Studenter, stiftet 1970, fusionerede i 1999 med Studenterrådet, som netop har overdraget MS' billedsamling til Universitetshistorisk Udvalg. Samlingen omfatter mindst 6.000 fotos, hvortil kommer en del originaltegninger til MS' publikationer. Herover ses en række "bagmænd", nemlig til MS' julefrokost 1975.

Maj 2012 (4): Arkivalier vedr. Studenterrådets historie

I forbindelse med oprydning før interne omflytninger på rådsgangen har Studenterrådet overdraget en mængde arkivalier til Universitetshistorisk Udvalg som supplement til tidligere afleveringer. I 2012 har det ikke mindst drejet sig om diverse mødereferater samt en større samling af udklip.

Maj 2012 (5): Den første økonomiske disputats

Forsvaret af den første økonomiske disputats ved Aarhus Universitet - og i Danmark i det hele taget - fandt sted for 70 år siden, nemlig 30. maj 1942. Det var Kjeld Philip - den senere minister i en række regeringer - som forsvarede sin afhandling om et finansvidenskabeligt emne.

Maj 2012 (6): Materiale vedr. Carl Aage Nørgaard & Max Sørensen

I forbindelse med oprydning på Juridisk Institut har Universitetshistorisk Udvalg erhvervet sig materiale vedr. Carl Aage Nørgaards deltagelse i konferencer i 1980'erne og '90'erne samt samling af særtryk med dedikationer. Desuden er en samling af særtryk mv. af Max Sørensen-publikationer tilgået udvalget.

Maj 2012 (7): Erindringer fra en koncert i Stakladen 16. april 1972

I forbindelse med 40-års dagen for The Grateful Deads koncert i Stakladen 16. april 1972 har Århus Stiftstidende 8. april 2012 lagt spalteplads til en revideret dansk udgave af de liner notes, som Universitetshistorisk Udvalgs sekretær oprindelig affattede på engelsk til CD-udgivelsen, som kom på gaden i september 2011.

Maj 2012 (8): Arkivalier vedr. Juridisk Studenterklub

Via Juridisk Institut har vi modtaget arkivalsk materiale vedrørende Juridisk Studenterklub ved Aarhus Universitet, nemlig forhandlingsprotokol 1946-1957 og regnskabsbog 1964-1968.

Maj 2012 (9): Historiske vægkort får ny funktion

Næsten i samme stund, som Universitetshistorisk Udvalg havde modtaget det gamle historie-instituts samling af vægkort - overdraget af Ringgadebiblioteket med tilslutning fra Institut for Samfund og Kultur - opstod der ved instituttet ønske om at generhverve et antal af kortene mhp. ophængning på instituttets gangvægge.