Aarhus Universitets segl

December 2017

NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN (149)

Månedens billede: Luciaoptog på Kollegium 8 i december 1978

Hvert år fra og med 2005 har vi i december måned dyrket den tradition at præsentere et Månedens billede, der på den ene eller den anden måde havde noget med jul på Aarhus Universitet at gøre. Den tradition bryder vi i år, hvor vi til gengæld har valgt noget andet, der bestemt også hører december måned til, nemlig et luciaoptog. Det viste optog fandt sted 13. december 1978 i Kollegium 8 i Universitetsparken i Aarhus, hvor - som det hedder - "samtlige gange [...] blev begunstiget med besøg". (Hvis læseren er meget trængende, hvad angår historisk universitetsjul, kan trangen eventuelt afhjælpes her).

Nyerhvervede effekter med relation til nobelpristageren Jens Chr. Skou

I 2007 overdrog lektor emeritus i biofysik Jens G. Nørby sit videnskabelige arkiv til den universitetshistoriske samling. Ved samme lejlighed overdrog han en tilhørende billedsamling med fotos fra institutliv og konferencer. Efter hans død tidligere i år har vi fra Nørbys familie via professor Mikael Esmann modtaget supplerende arkivmateriale, herunder diverse med relation til Nørbys kollega, nobelpristageren Jens Chr. Skou, der i 1997 bragte ære over Aarhus Universitet, da han modtog nobelprisen af den svenske konge. Det foregik for 20 år siden, nærmere bestemt 10. december 1997.

Dansk Kulturinstituts nye præsentation af Folmer Wisti

Det Danske Selskab, der blev oprettet i 1940 mhp. at udbrede kendskabet til dansk kultur og samfundsliv i udlandet, tog på et tidspunkt navneforandring til Det Danske Kulturinstitut (for at undgå at blive forvekslet med en ny højrenationalistisk organisation) og kalder sig til daglig Dansk Kulturinstitut. Grundlæggeren af institutionen var Folmer Wisti (1908-2000), der som den første blev mag.art. fra Aarhus Universitet i 1936. Med materiale fra de universitetshistoriske samlinger har Dansk Kulturinstitut lavet en ny flot præsentation af Folmer Wisti.


Studiebesøg mhp. besvarelse af researchopgave

I forbindelse med besvarelse af en såkaldt researchopgave på faget Sustainable Heritage Management aflagde stud.mag. Aya Thygesen et studiebesøg, hvor hun studerede, hvad der fandtes i det universitetshistoriske håndbibliotek vedr. udflytningen af Forhistorisk Arkæologi til den tidligere herregård Moesgård, hvor instituttet i øvrigt i løbet af forholdsvis kort tid kom til at omfatte yderligere to fag, nemlig Middelalderarkæologi samt Etnografi og Socialantropologi.

Nyerhvervet materiale vedr. Cheminova-donatorens rejser

Civilingeniør Gunnar Andreasen var manden, der i 1944 overdrog aktiekapitalen i kemifabrikken Cheminova til Aarhus Universitet og derved muliggjorde oprettelsen af Aarhus Universitets Forskningsfond. Selv gemte han ikke på dokumenter, der ikke tjente noget aktuelt formål, men med modtagelsen af hans enkes pas er det nu muligt via viseringssiderne at følge parret rundt i Europa. Passene fra 1950'erne til 1990'erne er i efteråret 2017 blevet overdraget til AU Universitetshistorie.

Nyerhvervet materiale vedr. Peder Linnet-Jepsen

En kartotekskasse med indhold og en håndfuld fotografier er blevet overdraget. Kassen stammer fra Peder Linnet-Jepsens tid som overlæge på Amtssygehuset og indeholder oplysninger og henvisninger vedr. sygdomme foruden en række diæter (se eksempler, pdf). Hvad fotografierne angår, er der tale om et par portrætter samt optagelser fra Linnet-Jepsens disputatsforsvar i 1965. Herover et kig ned i kartotekskassen, der nu indgår i Peder Linnet-Jepsens arkiv hos AU Universitetshistorie.


 

NFU PLUS

TBT'er i forgangne måned

  • Som billede til Throwback Thursday (TBT) til 2. november 2017 på Facebook havde vi valgt et billede fra en blokfest i Kollegierne 1-3 anno 1979  - se TBT fra 2. november 2017 >
  • Som billede til Throwback Thursday (TBT) til 16. november 2017 på Facebook havde vi i anledning af ugens universitetsvalg fremfundet et billede fra 1982, der viser stemmeoptælling efter valget - se TBT fra 16. november 2017 >
  • Som billede til Throwback Thursday (TBT) til 30. november 2017 på Facebook havde vi valgt et fra 1955, hvor man ser deltagere i Specialkursus i Husholdning, som var blevet afholdt ved universitetet siden efteråret 1945 - se TBT fra 30. november 2017 >

Diverse

  • I oktobernummeret fik vi desværre ikke markeret 60-året for udgivelsen af Tage Skou-Hansens roman De nøgne Træer, der udkom 29. oktober 1957 og er en stor realistisk roman i sig selv, men som jo altså derudover er en roman om intenst selvoplevet aarhusiansk studenterliv under besættelsen. Mere om romanen og Tage Skou-Hansens fiktion med forbindelse til universitetslivet i Aarhus findes her >
  • Der har i november været universitetsvalg. For 10 år siden var der ved at gå "amerikanske tilstande" i universitetsvalget på AU, idet Konservative Studenter, Liberale Studerende og de socialdemokratiske studerende i Frit Forum i fællesskab havde udfærdiget en pjece, som Studenterrådets formand fandt "usaglig og beskidt". Se 3-siders artikel i universitetsavisen CAMPUS nr. 21 (der udkom 17. december 2007) her (pdf) >

Arkiv for Nyt fra Universitetshistorien >     Udvalgte mærkedage 2017 >    Ønsker du at abonnere på NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN? Skriv til pl@au.dk