Aarhus Universitets segl

”Det bliver da noget af en udfordring”

Nye kolleger, nyt institut og på sigt måske nyt kontor i en anden del af landet. En række ansatte vil opleve store forandringer i forbindelse med den faglige udviklingsproces.

Forskningscenter Flakkebjerg. Foto: Lars Kruse | AU-foto

For mange AU-medarbejdere blev den 9. marts dagen, hvor de kunne læse sort på hvidt, at de inden for de næste år vil opleve store geografiske eller faglige omvæltninger i deres arbejdsliv.
Nogle var overraskede, andre havde det på fornemmelsen. Fælles for dem alle er, at de i månederne fremover får flere og flere detaljer på plads om, hvordan AU-fremtiden ser ud for dem.

Flakkebjerg flytter længst

Allerede nu er det dog klart, at nogle af de forskere på Aarhus Universitet, der geografisk skal flytte allerlængst, sidder på Forskningscenter Flakkebjerg uden for Slagelse, som indtil årsskiftet hørte under Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet. Inden for de næste 4-5 år skal flertallet herfra rejse 220 kilometer til et nyt kontor i Universitetsparken i Aarhus. Kun de medarbejdere, der er nødvendige for at drive Flakkebjerg videre som en såkaldt forsknings- og forsøgsstation, bliver tilbage, og det er et mindre antal, siger dekan Brian Bech Nielsen.
– Vi taler om, at arbejdsområderne for den væsentligste del af medarbejderne flytter til Aarhus, siger han og tilføjer, at universitetet samtidig vil undersøge mulighederne for at indgå i et forskningsparksamarbejde med erhvervslivet og andre partnere for også fremover at udnytte dele af de eksisterende faciliteter på Flakkebjerg.
Per L. Gregersen er forsker og tillidsrepræsentant på Forskningscenter Flakkebjerg. Selvom han understreger, at man stadig mangler at få udfoldet de konkrete flytteplaner og for eksempel den fremtidige forskningsfinansiering, forudser han, at flytningerne kommer til at betyde et dræn af både medarbejdere og midler.
– Der er en generel forventning om, at det her kommer til at betyde meget stort frafald. Jeg vil ikke give noget nagelfast tal på, hvor mange der flytter med, men mit eget bud er, at det ikke er over halvdelen, siger tillidsmanden.

Overraskende skifte

En anden gruppe AU-ansatte, der fremover skal finde sig til rette et nyt sted, sidder på Institut for Idræt. Her er flytningen ikke fysisk, men faglig – fra et hovedområde til et andet. Og det kommer da til at kræve lidt tilvænning, siger institutleder Klavs Madsen fra det snart tidligere Institut for Idræt.
– Vi havde ikke forventet at skulle skifte hovedområde, og det bliver da noget af en udfordring, både administrativt og mentalt, siger han.