Aarhus Universitets segl

Nøgletal om studerende

B1. STÅ-produktion for ordinær uddannelse 2011-2014

Antal  2011 2012 2013 2014
Arts 5.823 6.312 6.719 7.007
Science and Technology 2.595 4.155 4.521 4.536
Health 2.728 3.042 3.272 3.369
Aarhus BSS 9.503 9.546 9.383 9.721
Aarhus Universitet i alt 20.648 23.055 23.895 24.633

B2. Studenterbestand 2011-2014

Indskrevne studerende i alt pr. 1. oktober 2011 2012 2013 2014
Arts 12.595 13.203 12.749 12.320
Science and Technology 4.119 6.261 6.881 7.176
Health 3.465 3.913 4.093 4.283
Aarhus BSS 13.950 14.247 14.446 14.341
Aarhus Universitet i alt 34.129 37.624 38.169 38.120
Heraf bachelorstuderende
Arts 5.077 5.591 5.581 5.359
Science and Technology 2.589 4.832 5.193 5.276
Health 1.890 2.286 2.242 2.244
Aarhus BSS 7.948 8.238 8.338 8.240
Bachelorstuderende i alt 17.504 20.947 21.354 21.119
Heraf kandidatstuderende
Arts 7.288 7.577 7.140 6.931
Science and Technology 1.530 1.429 1.688 1.900
Health 1.575 1.627 1.851 2.039
Aarhus BSS 6.002 6.009 6.108 6.101
Kandidatstuderende i alt 16.395 16.642 16.787 16.971
Heraf andet
Health 230 35 28 30

B3. Studenteroptag 2011-2014 (bachelor)

Antal pr. 1. oktober 2011 2012 2013 2014
Arts 1.806 1.791 1.797 1.750
Science and Technology 1.117 1.728 1.890 1.774
Health 677 759 773 757
Aarhus BSS 2.873 2.978 3.028 2.885
Aarhus Universitet i alt 6.473 7.256 7.488 7.166

B4a. Studenteroptag 2011-2014 (kandidat)

Antal pr. 1. oktober 2011 2012 2013 2014
Arts 1.901 1.902 2.188 2.108
Science and Technology 492 399 704 729
Health 436 479 733

685

Aarhus BSS 1.965 1.818 2.007 1.971
Aarhus Universitet i alt 4.794 4.598 5.632 5.493

B4b. Optag på kandidatuddannelser pr. 1. oktober 2014

Antal Arts Science and
Technology
Health Aarhus BSS I alt
Optagne studerende på kandidatuddannelsen 2.108 729 685 1.971 5.493
Heraf universitetsbachelorer fra egen institution 926 480 544 1.543 3.493
Heraf professionsbachelorer fra egen institution  -  136  -  12 148
Heraf universitetsbachelorer fra andet dansk universitet 148 19 16 142 325
Heraf professionsbachelorer fra anden dansk uddannelsesinstitution 655 23 77 55 810
Heraf bachelorer fra udlandet 210 70 3 172 455
Heraf andet 169 1 45 47 262

B5. Bachelorproduktion 2011-2014

Antal 2011 2012 2013 2014
Arts 743 806 1.024 1.159
Science and Technology 464 671 837 971
Health 412 350 691 638
Aarhus BSS 1.747 1.781 1.903 1.845
Aarhus Universitet i alt 3.366 3.608 4.455 4.613

B6. Kandidatproduktion 2011-2014

Antal  2011 2012 2013 2014
Arts 1.127 1.193 1.413 1488
Science and Technology 403 429 436 484
Health 406 419 459 463
Aarhus BSS 1.413 1.696 1.694 1.757
Aarhus Universitet i alt 3.349 3.737 4.002 4.192

B7. Medianalder for bachelorer og kandidater i 2014

År  Arts Science and Technology Health Aarhus BSS I alt 
Medianalder for bachelorer 25,0 24,8 24,4 24,3 25,0
Medianalder for kandidater 29,5 27,5 28,4 27,3 28,0

B8. Internationale studerende 2011-2014

Antal  2011 2012 2013 2014
Udvekslingsstuderende i alt 2.355 2.558 2.301 2.828
Heraf indgående 1.068 1.154 1.109 1.026
Heraf udgående 1.287 1.404 1.192 1.802
Udenlandske studerende på hele uddannelser  3.393 3.301 3.279 3.333
Udenlandske studerende på deltidsuddannelser 33 151 100 122

B9a. Efter- og videreuddannelse

Antal  2011 2012 2013 2014
Årselever (deltagere omregnet til årselever) 1.551 1.468 1.438 1.424
Betalende deltagere (unikke CPR-numre) 4.976 4.628 4.555 4.451
Betalende deltagere 6.891 6.147 6.080 5.942
Antal færdiguddannede på master- og diplomuddannelser 751 747 877 848

B9b. Økonomisk omfang af efter- og videreuddannelse

Mio. kr. 2011 2012 2013 2014
Indtægter 85,8 95,0 90,4 87,9

B10. AU Summer University

Antal  2013 2014
ECTS optjent af studerende på AU Summer University optaget på heltidsstudium på et danske universitet 6.705 8.503
Udbudte forløb på AU Summer University 75 59
Internationale studerende som deltager på AU Summer University* 201 173

* Udenlandske studerende, som ikke i forvejen er optaget på et heltids- eller deltidsstudium på et dansk universitet