Aarhus Universitets segl

Nøgletal om ph.d.-studerende

C1. Indskrevne ph.d.-studerende 2012-2015

Antal pr. 31. december 2012 2013 2014 2015
Arts 275 236 250 267
Science and Technology 753 756 695 673
Health 645 639 644 665
Aarhus BSS 227 244 238 240
Aarhus Universitet i alt 1.900 1.875 1.827 1.845
Heraf optaget på basis af bachelorgrad (4+4 og 3+5 ordning)
Arts 97 81 87 80
Science and Technology 282 262 242 244
Health 15 33 57 73
Aarhus BSS 40 38 35 37
Aarhus Universitet i alt 434 414 421 434

C2. Godkendte ph.d.-afhandlinger 2012-2015

Antal  2012 2013 2014 2015
Arts 45 61 64 52
Science and Technology 165 181 210 215
Health 110 138 170 139
Aarhus BSS 50 58 46 65
Aarhus Universitet i alt 370 438 490 471

C3. Nyoptagne ph.d.-studerende 2012-2015

Antal  2012 2013 2014 2015
Arts 52 72 66 71
Science and Technology 202 199 164 221
Health 165 203 166 163
Aarhus BSS 72 74 55 73
Aarhus Universitet i alt 491 548 451 528
Heraf optaget på basis af bachelorgrad (4+4 og 3+5 ordning)
Arts
18
14 16 13
Science and Technology
56
49 50 62
Health
12
21 18 20
Aarhus BSS
 6
8 8 5
Aarhus Universitet i alt
92
92 92 100

C4. Øvrige nøgletal vedr. ph.d.-studerende i 2015

År Arts Science and Technology Health Aarhus BSS I alt
Alder ved gradstildeling (median) 35 30 35 34 32
Effektiv studietid 5+3 ordning* 3,5 3,1 3,3 3,1 3,2
Effektiv studietid 4+4 ordning* 4,5 4,0 4,2 4,0 4,1
Effektiv studietid 3+5 ordning* - 4,9 - - 4,9
Antal
Ph.d.-studerende kvinder 165 259 411 120 955
Ph.d.-studerende mænd 102 414 254 120 890
Nyindskrevne erhvervs-ph.d.-studerende 1 6 4 3 14
Aktive erhvervs-ph.d.-studerende** 5 10 8 16 39

* Effektiv studietid defineret i Danske Universiteters statistikberedskab. Definitionen afviger fra tidligere opgørelse af gennemførelsestid.

** Definitionen af aktive erhvervs-ph.d.-studerende følger Danske Universiteters definition af aktive studerende og er opgjort per 31. december det pågældende år.