Aarhus Universitets segl

Nøgletal om forskning og formidling

D1. Videnskabelige publikationer 2014-2015

 Antal Arts  Science & Technology   Health  Aarhus BSS  AU i alt
1. Forskningspublikationer  2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015
Forskningspublikationer i alt 1.946 1.950 4.348 4.309 2.811 2.794 1.655 1.665 10.283 10.270
1.1 Artikler, bøger og bidrag til bøger 1.572 1.520 2.987 2.854 2.188 2.223 1.152 1.133 7.572 7.417
1.1.A Artikler i peer-reviewed videnskabelige tidsskrifter 560 553 2.538 2.428 2.045 2.065 775 716 5.589 5.481
1.1.B Artikler i videnskabelige tidsskrifter (ikke peer-reviewed) 83 73 51 26 47 34 26 25 200 155
1.1.C Videnskabelig bog, monografi 270 252 248 298 56 57 135 129 734 720
1.1.D Bidrag til videnskabelig bog, monografi 659 642 150 102 40 67 216 263 1.049 1.061
1.2 Review, videnskabelig anmeldelse, editorial, kommentar/debat 98 152 44 46 86 92 38 51 262 333
1.3 Konferencebidrag 108 108 869 859 491 441 145 134 1.509 1.456
1.3.A Konferencebidrag: artikel, paper 78 80 243 240 207 166 97 90 574 538
1.3.B Konferencebidrag: poster, abstract 30 28 626 619 284 275 48 44 935 918
1.4 Videnskabelig rapport, bidrag til videnskabelig rapport 10 6 276 404 8 13 19 21 304 429
1.5 Working paper/arbejdspapir/preprint 111 124 132 116 13 13 287 312 517 539
1.6 Øvrige forskningsbidrag 47 40 40 30 25 12 14 14 119 96
2. Formidlingspublikationer
Formidlingspublikationer i alt 759 657 379 405 189 163 243 162 1.536 1.339
2.1 Formidlingspublikationer 748 641 327 376 169 127 240 161 1.454 1.257
2.1.A Artikel i tidsskrift/avis 226 168 208 212 84 53 72 51 575 477
2.1.B Kronik i tidsskrift/avis 190 93 53 70 44 15 98 43 375 211
2.1.C Anmeldelse i tidsskrift/avis 53 137 11 18 1 1 10 4 78 154
2.1.D Forskningsformidlende bog/antologi/rapport 40 44 15 13

13

10 20 22 84 87
2.1.E Bidrag til forskningsformidlende bog/antologi/rapport 1 2 9 16 6 10 3 - 19 27
2.1.F Leksikonartikel, kommentar 238 197 31 47 21 38 37 41 323 301
2.2 Øvrige formidlingsbidrag 11 16 52 29 20 36 3 1 82 82
3. Undervisningspublikationer
Undervisningspublikationer i alt 33 33 10 8 28 34 51 38 121 110
3.1 Lærebog 10 12 3 4 1 3 8 10 22 29
3.2 Kompendium/lecture notes 1 - 2 3 - 1 1 4 4
3.3 Bidrag til lærebog/antologi 13 19 3 - 26 31 39 26 80 73
3.4 Lyd- og billedmedie 2 - - - - - 1 - 3 1
3.5 Andet undervisningsbidrag 7 2 2 1 1 - 2 1 12 3
Kategori uden for Danske Universiteters definitioner 42 43 14 18 11 15 22 19 89 92
Publikationer i alt 2.780 2.683 4.751 4.740 3.039 3.006 1.971 1.884 12.029 11.811

D2. Bibliometrisk forskningsindikator

Point 2011 2012 2013 2014 2015
Arts 1.033 990 982 1.169 1.281
Science and Technology 1.840 1.959 2.299 2.360 2.517
Health 1.533 1.669 1.742 1.688 1.687
Aarhus BSS 948 964 961 1.012 1.287
Aarhus Universitet i alt 5.354 5.582 5.984 6.230 6.772

Note: Opgørelsen af point vedrører publikationer for det foregående år. Opgørelsen for 2015 er i mindre omfang fejlbehæftet som følge af fejl opstået ved Forsknings- og Innovationsstyrelsens opgørelse af Den Bibliometriske Forskningsindikator.

D3. Eksterne forskningsmidler fordelt på finansieringskilde og fakultet 2014-2015

Mio. kr. årets priser Arts Science and
Technology
Health Aarhus BSS Fællesområdet I alt
2014, i alt 150 944 327 150 -4 1.568
heraf danske offentlige kilder 92 604 146 95 -8 930
heraf danske private kilder 45 189 157 37 - 427
heraf EU-kilder 8 116 12 12 4 152
heraf øvrige udenlandske kilder 5 35 11 6 - 58
2015, i alt156 998 339 173 20 1.678
heraf danske offentlige kilder 93 622 148 98 4 965
heraf danske private kilder 47 209 169 46 - 470
heraf EU-kilder 10 131 12 21 15 190
heraf øvrige udenlandske kilder 6 37 11 7 1 62