Aarhus Universitets segl

Vi får det bedste fra begge verdener

To erhvervs-ph.d.’er fra Aarhus Universitet og Novo Nordisk A/S er enige om, at deres ph.d.-forløb med tilknytning til både universitet og industri er det optimale karrierevalg, når målet er en forskerkarriere. Begge nyder godt af det samarbejde, som Aarhus Universitet og Novo Nordisk A/S netop har indgået.

De to erhvervs-ph.d.-studerende Mette Ladefoged (til venstre) og Lise Høj Thomsen (til højre) nyder godt af samarbejdet mellem Aarhus Universitet og Novo Nordisk A/S og forener dagligt teori med praksis.
De to erhvervs-ph.d.-studerende Mette Ladefoged (til venstre) og Lise Høj Thomsen (til højre) nyder godt af samarbejdet mellem Aarhus Universitet og Novo Nordisk A/S og forener dagligt teori med praksis.

Bopæl på Sjælland. Uddannelse på universitetet i Aarhus og arbejde i Måløv. Det er virkeligheden for Mette Ladefoged og Lise Høj Thomsen. De er begge indskrevet som erhvervs-ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet og ansat i Novo Nordisk A/S.

Praksisnær forskning giver større indsigt

Mette Ladefogeds ph.d.-aftale var startskuddet til den samarbejdsaftale, som Aarhus Universitet og Novo Nordisk A/S netop har underskrevet. Hun forsker i diabetisk øjensygdom, nærmere bestemt de senkomplikationer, der kan give synsforstyrrelser hos patienter med diabetes.

Ifølge Mette Ladefoged har det altid ligget i kortene, at hun skulle gå forskervejen. Og da hun var ansat på Novo Nordisk A/S i forvejen, var det en oplagt mulighed for hende at indgå et samarbejde med virksomheden og Aarhus Universitet.

”Jeg vil gerne tilegne mig størst mulige viden og erfaring inden for mit forskningsområde. Og det får jeg rig mulighed for som erhvervs-ph.d.-studerende, hvor jeg både får indsigt i den akademiske og industrielle forskning og får mulighed for at omsætte og benytte min teoretiske viden,” fortæller Mette Ladefoged, der har været i gang med sin erhvervs-ph.d. i et år.

Adgang til nyeste forskning og indblik i industrien

Også Lise Høj Thomsen, som forsker i diabetisk nyresygdom, er ansat i Novo Nordisk A/S. Hun er netop startet på sin erhvervs-ph.d. og var specialestuderende i virksomheden, da hun blev opmærksom på muligheden for et forløb med det særlige erhvervsfokus.

”Et erhvervs-ph.d.-forløb giver mig mulighed for at få det bedste af begge verdener. På universitetet har jeg adgang til den bedste og nyeste forskning. Og i virksomheden får jeg indblik i, hvordan min forskning kan omsættes i praksis,” fortæller Lise Høj Thomsen.

Forbedret patientbehandling er en motivationsfaktor

”Forskningsmæssigt og personligt håber jeg selvfølgelig på at levere nogle resultater, der kan skubbe den eksisterende viden et skridt videre. Jeg vil gerne finde en forklaring på, hvilken indflydelse immunforsvaret har på udviklingen af diabetisk nyresygdom. Og så må mit erhvervsfokus da også meget gerne åbne nogle døre jobmæssigt i fremtiden,” siger Lise Høj Thomsen.

Mette Ladefoged forudser også, at den praksisorienterede ph.d.-uddannelse kan give bedre karrieremuligheder.

”Jeg vil gerne bidrage til en bedre forståelse af diabetisk øjensygdom og omsætte den viden til at udvikle nye lægemidler. Det er i dén grad en gulerod for mig, at jeg kan se, at min forskning er praktisk funderet og vil kunne komme de mange patienter med diabetes til gode. Og med både teoretisk indsigt og praktisk erfaring i bagagen, står jeg godt rustet, når jeg skal søge mit næste job,” siger Mette Ladefoged.


Nyt erhvervssamarbejde

Novo Nordisk A/S og Aarhus Universitet underskriver torsdag den 3. oktober 2013 en omfattende samarbejdsaftale. Samarbejdet giver unikke muligheder for at styrke forskningen i diabeteskomplikationer og patientbehandling, og det munder ud i konkrete ansættelser af eksempelvis erhvervs-ph.d.’er og erhvervs-post doc’er.

Læs mere i artiklen ”Offentlig-privat samarbejde skal fremme dansk diabetesforskning”

Hvad er en erhvervs-ph.d.?

En erhvervs-ph.d.er et treårigt erhvervsrettet ph.d.-projekt, hvor den studerende ansættes i en privat virksomhed og samtidig indskrives på et universitet. Der kan desuden tilknyttes tredjeparter fra både det offentlige og private til projektet.

Læs mere om erhvervs-ph.d.-ordningen på Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers hjemmeside