Aarhus Universitets segl

Nøgletal om forskning og formidling

D1. Videnskabelige publikationer 2015-2016

Forskning og formidling

Antal Arts Science and Technology Health Aarhus BSS I alt
1. Forskningspublikationer 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
Forskningspublikationer i alt 1.950 1.881 4.309 4.312 2.794 2.650 1.665 1.527 10.270 9.971
1.1 Artikler, bøger og bidrag til bøger 1.520 1.529 2.854 3.070 222 2.082 1.133 1.044 7.417 7.419
1.1.A Artikler i peer-reviewed videnskabelige tidsskrifter 553 584 2.428 2.620 2.065 1.951 716 679 5.481 5.561
1.1.B Artikler i videnskabelige tidsskrifter (ikke peer-reviewed) 73 77 26 48 34 34 25 26 155 175
1.1.C Videnskabelig bog, monografi 252 277 298 258 57 59 129 127 720 711
1.1.D Bidrag til videnskabelig bog, monografi 642 591 102 144 67 38 263 212 1.061 972
1.2 Review, videnskabelig anmeldelse, editorial, kommentar/debat 152 122 46 60 92 90 51 64 333 331
1.3 Konferencebidrag 108 110 859 737 441 450 134 162 1.456 1.385
1.3.A Konferencebidrag: artikel, paper 80 81 240 274 166 223 90 100 538 636
1.3.B Konferencebidrag: poster, abstrakt 28 29 619 463 275 227 44 62 918 749
1.4 Videnskabelig rapport, bidrag til videnskabelig rapport 6 9 404 282 13 3 21 18 429 307
1.5 Working paper/arbejdspapir/preprint 124 66 116 109 13 13 312 221 539 401
1.6 Øvrige forskningsbidrag 40 45 30 54 12 12 14 18 96 128
2. Formidlingspublikationer
Formidlingspublikationer i alt 657 666 405 302 163 145 162 209 1.339 1.283
2.1 Formidlingspublikationer 641 649 376 272 127 108 161 199 1.257 1.195
2.1.A Artikel i tidsskrift/avis 168 184 212 184 53 54 51 63 477 465
2.1.B Kronik i tidsskrift/avis 93 130 70 36 15 14 43 47 211 223
2.1.C Anmeldelse i tidsskrift/avis 137 79 18 5 1 1 4 3 154 91
2.1.D Forskningsformidlende bog/antologi/rapport 44 37 13 7 10 12 22 32 87 83
2.1.E Bidrag til forskningsformidlende bog/antologi/rapport 2 9 16 10 10 6 0 3 27 27
2.1.F Leksikonartikel, kommentar 197 210 47 30 38 21 41 51 301 306
2.2 Øvrige formidlingsbidrag 16 17 29 30 36 37 1 10 82 88
3. Undervisningspublikationer
Undervisningspublikationer i alt 33 17 8 15 34 49 38 67 110 146
3.1 Lærebog 12 8 4 3 3 5 10 14 29 29
3.2. Kompendium/lecture notes 0 0 3 1 0 0 1 1 4 2
3.3. Bidrag til lærebog/antologi 19 4 0 10 31 42 26 49 73 104
3.4. Lyd- og billedmedie 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3.5. Andet undervisningsbidrag 2 5 1 1 0 2 1 3 3 11
Kategori uden for Danske Universiteters definitioner 43 26 18 15 15 9 19 5 92 59
Publikationer i alt 2.683 2.590 4.740 4.644 3.006 2.853 1.884 1.808 11.811 11.459

D2. Fordeling af bibliometripoint på fakulteter

Forskning og formidling

Point* 2013 2014 2015 2016
Arts 973 1.138 1.180 1.262
Science and Technology 2.270 2.195 2.345 2.149
Health 1.721 1.519 1.518 1.536
Aarhus BSS 964 958 1.177 1.195
Ej fordelt 56 419 216 99
Aarhus Universitet i alt 5.984 6.230 6.436 6.241

*Opgørelsen af point vedrører publikationer for det foregående år. 

D3. Eksterne forskningsmidler fordelt på finansieringskilde og fakultet 2015 - 2016

Forskning og formidling

Mio. kr. årets priser Arts Science and
Technology
Health Aarhus BSS Fællesområdet I alt
2015, i alt
Danske offentlige kilder 93 622 148 98 4 965
Danske private kilder 47 209 169 46 0 470
EU 10 131 12 21 15 190
Øvrige udenlandske kilder 6 37 11 7 1 62
I alt 156 998 339 173 20 1.687
2016, i alt
Danske offentlige kilder 94 679 135 88 2 998
Danske private kilder 42 178 159 45 0 424
EU 14 123 15 15 21 189
Øvrige udenlandske kilder 2 46 12 9 0 70
I alt 153 1.026 322 156 25 1.682