Aarhus Universitets segl

Nøgletal om ph.d.-studerende

C1. Indskrevne ph.d.-studerende 2013-2016

Ph.d.-studerende

Antal pr. 31. december 2013 2014 2015 2016
Arts 236 250 267 278
Science and Technology 756 695 673 625
Health 639 644 665 656
Aarhus BSS 244 238 240 222
Aarhus Universitet i alt 1.875 1.827 1.845 1.781
Heraf optaget på basis af bachelorgrad (4+4 og 3+5 ordning)
Arts 81 87 80 66
Science and Technology 262 242 244 201
Health 33 57 73 87
Aarhus BSS 38 35 37 30
Aarhus Universitet i alt 414 421 434 384

C2. Godkendte ph.d.-afhandlinger 2013-2016

Ph.d.-studerende

Antal 2013 2014 2015 2016
Arts 61 64 52 59
Science and Technology 181 210 215 189
Health 138 170 139 168
Aarhus BSS 58 46 65 81
Aarhus Universitet i alt 438 490 471 497

C3. Nyoptagne ph.d.-studerende 2013-2016

Ph.d.-studerende

Antal 2013 2014 2015 2016
Arts 72 66 71 80
Science and Technology 199 164 221 160
Health 203 166 163 171
Aarhus BSS 74 55 73 62
Aarhus Universitet i alt 548 451 528 473
Heraf optaget på basis af bachelorgrad (4+4 og 3+5 ordning)
Arts 14 16 13 14
Science and Technology 49 50 62 36
Health 21 18 20 21
Aarhus BSS 8 8 5 6
Aarhus Universitet i alt 92 92 100 77

C4. Øvrige nøgletal vedr. ph.d.-studerende i 2016

Ph.d.-studerende

År Arts Science and Technology Health Aarhus BSS I alt
Alder ved gradstildeling (median) 34 30 35 32 32
Effektiv studietid 5+3 ordning *) 3,5 3,1 3,2 3,3 3,2
Effektiv studietid 4+4 ordning *) 4,3 4,0 4,0 4,4 4,1
Effektiv studietid 3+5 ordning *) 5,1 3,8 0 4,9
Antal
Ph.d.-studerende kvinder 163 255 411 114 943
Ph.d.-studerende mænd 115 370 245 108 838
Nyindskrevne erhvervs-ph.d.-studerende 1 5 0 0 6
Aktive erhvervs-ph.d.-studerende 4 6 5 18 33

* Effektiv studietid defineret i Danske Universiteters statistikberedskab.