Aarhus Universitets segl

Nøgletal om ph.d.-studerende

C1. Indskrevne ph.d.-studerende 2014-2017

Antal 2014 2015 2016 2017
Arts 250 267 278 292
Science and Technology 695 673 625 649
Health 644 665 656 626
Aarhus BSS 238 240 222 231
Aarhus Universitet i alt 1.827 1.845 1.781 1.798
Heraf optaget på basis af bachelorgrad (4+4 og 3+5 ordning)
Arts 87 80 66 68
Science and Technology 242 244 201 192
Health 57 73 87 89
Aarhus BSS 35 37 30 30
Aarhus Universitet i alt 421 434 384 379

Tabel C1 som excel-fil

C2. Godkendte ph.d.-afhandlinger 2014-2017

Antal 2014 2015 2016 2017
Arts 64 52 59 64
Science and Technology 210 215 189 169
Health 170 139 168 168
Aarhus BSS 46 65 81 51
Aarhus Universitet i alt 490 471 497 452

Tabel C2 som excel-fil

C3. Nyoptagne ph.d.-studerende 2014-2017

Antal 2014 2015 2016 2017
Arts 66 71 80 88
Science and Technology 164 221 160 200
Health 166 163 171 147
Aarhus BSS 55 73 62 72
Aarhus Universitet i alt 451 528 473 507
Heraf optaget på basis af bachelorgrad (4+4 og 3+5 ordning)
Arts 16 13 14 16
Science and Technology 50 62 36 37
Health 18 20 21 19
Aarhus BSS 8 5 6 10
Aarhus Universitet i alt 92 100 77 82

Tabel C3 som excel-fil

C4. Øvrige nøgletal vedr. ph.d.-studerende i 2017

År Arts Science and
Technology
Health Aarhus BSS I alt
Alder ved gradstildeling (median) 36 30 35 30 32
Effektiv studietid 5+3 ordning* 3,4 3,1 3,3 3,2 3,2
Effektiv studietid 4+4 ordning* 5,0 4,0 4,6 4,1 4,3
Effektiv studietid 3+5 ordning* - 5,0 - - 5,0
Antal Arts Science and Technology Health Aarhus BSS I alt
Ph.d.-studerende kvinder 168 275 411 116 970
Ph.d.-studerende mænd 124 374 215 115 828
Nyindskrevne erhvervs-ph.d.-studerende - 10 1 - 11
Aktive erhvervs-ph.d.-studerende 2 22 5 4 33

*Effektiv studietid defineret i Danske Universiteters statistikberedskab. 

Tabel C4 som excel-fil