Aarhus Universitets segl

Nøgletal om studerende

B1. STÅ-produktion for ordinær uddannelse 2014-2017

Antal 2014 2015 2016 2017
Arts 7.007 7.195 7.606 7.812
Science and Technology 4.536 4.778 5.127 5.040
Health 3.369 3.355 3.663 3.758
Aarhus BSS 9.721 9.838 10.471 10.232
Aarhus Universitet i alt 24.633 25.166 26.867 26.842

Tabel B1 som excel-fil

B2. Studenterbestand 2014-2017

Indskrevne studerende i alt pr. 1. oktober 2014 2015 2016 2017
Arts 12.320 11.428 10.619 9.750
Science and Technology 7.176 7.096 6.713 6.766
Health 4.283 4.330 4.353 4.398
Aarhus BSS 14.341 13.663 12.812 12.206
Indskrevne studerende i alt 38.120 36.517 34.497 33.120
Heraf bachelorstuderende
Arts 5.359 5.073 4.992 4.840
Science and Technology 5.276 5.098 4.925 5.053
Health 2.244 2.285 2.226 2.249
Aarhus BSS 8.240 7.873 7.558 7.314
Bachelorstuderende i alt 21.119 20.329 19.701 19.456
Heraf kandidatstuderende
Arts 6.931 6.355 5.627 4.910
Science and Technology 1.900 1.998 1.788 1.713
Health 2.039 2.019 2.099 2.125
Aarhus BSS 6.101 5.790 5.254 4.892
Kandidatstuderende i alt 16.971 16.162 14.768 13.640
Heraf andet
Health 30 26 28 24

Tabel B2 som excel-fil

B3. Studenteroptag på bacheloruddannelser 2014-2017

Antal pr. 1. oktober 2014 2015 2016 2017
Arts 1.750 1.747 1.774 1.760
Science and Technology 1.774 1.866 1.810 1.974
Health 757 749 763 756
Aarhus BSS 2.885 2.866 2.872 2.499
Aarhus Universitet i alt 7.166 7.228 7.219 6.989

Tabel B3 som excel-fil

B4. Adgangskvotient til bacheloruddannelser 2014-2017

Kvotient* 2014 2015 2016 2017
Arts 8,7 8,7 8,9 9,1
Science and Technology 8,3 8,6 8,8 8,8
Health 10,4 10,4 10,4 10,3
Aarhus BSS 8,9 9,3 9,5 9,8
Aarhus Universitet i alt 8,9 9,1 9,3 9,4

*Inkl. A-bonus og hurtigstartsbonus.

Tabel B4 som excel-fil

B5. Antal førsteprioritetsansøgninger pr. optagne til bacheloruddannelser 2014-2017

Antal 2014 2015 2016 2017
Arts 1,25 1,42 1,41 1,52
Science and Technology 1,00 1,06 1,11 1,05
Health 1,84 1,81 2,00 2,07
Aarhus BSS 1,25 1,32 1,44 1,45
Aarhus Universitet i alt 1,25 1,33 1,41 1,42

Tabel B5 som excel-fil

B6A. Studenteroptag på kandidatuddannelser 2014-2017

Antal pr. 1. oktober 2014 2015 2016 2017
Arts 2.108 2.048 2.048 2.152
Science and Technology 729 772 865 735
Health 685 616 729 693
Aarhus BSS 1.971 2.051 2.204 2.187
Aarhus Universitet i alt 5.493 5.487 5.846 5.767

Tabel B6A som excel-fil

B6B. Rekruttering til kandidatuddannelser 2017

Antal pr. 1. oktober Arts Science and
 Technology
Health Aarhus BSS i alt
Universitetsbachelorer fra egen institution 980 463 492 1.554 3.489
Professionsbachelorer fra egen institution 135 65 200
Universitetsbachelorer fra andet dansk universitet 176 10 50 156 392
Professionsbachelorer fra anden dansk uddannelsesinstitution 695 26 145 144 1.010
Bachelorer fra udlandet 277 101 226 604
Andet 24 6 42 72
Antal optagne studerende på kandidatuddannelsen i alt 2.152 735 693 2.187 5.767

Tabel B6B som excel-fil

B7. Bachelorproduktion 2014-2017

Antal 2014 2015 2016 2017
Arts 1.159 1.130 1.133 1.080
Science and Technology 971 999 1.078 980
Health 638 563 687 568
Aarhus BSS 1.845 1.897 2.016 1.740
Aarhus Universitet i alt 4.613 4.589 4.914 4.368

Tabel B7 som excel-fil

B8. Kandidatproduktion 2014-2017

Antal 2014 2015 2016 2017
Arts 1.488 1.703 2.219 2.293
Science and Technology 484 588 887 738
Health 463 453 588 646
Aarhus BSS 1.757 1.776 2.378 2.240
Aarhus Universitet i alt 4.192 4.520 6.072 5.917

Tabel B8 som excel-fil

B9. Medianalder for bachelorer og kandidater i 2017 (produktion)

År Arts Science and
Technology
Health Aarhus BSS I alt
Medianalder for bachelorer 24,1 24,5 23,8 23,9 24,1
Medianalder for kandidater 27,0 26,3 27,7 26,3 27,0

Tabel B9 som excel-fil

B10. Udvekslingsstuderende 2014-2017

Antal 2014 2015 2016 2017
Indgående udvekslingsstuderende 1.026 960 1.004 1.055
Udgående udvekslingsstuderende* 1.802 1.665 2.021 1.748
Udvekslingsstuderende i alt 2.828 2.625 3.025 2.803
Udenlandske studerende på hele uddannelser 3.326 3.190 2.959 2.913
Udenlandske studerende på deltidsuddannelser 122 79 93 99

*Udgående udveksling, Udlandsstipendieordningen og Korte ophold.

Tabel B10 som excel-fil

B11. Efter- og videreuddannelse 2014-2017

Antal 2014 2015 2016 2017
Årselever (deltagere omregnet til årselever) 1.424 1.236 1.211 1.142
Betalende deltagere - unikke CPR-numre 4.451 4.041 4.045 3.738
Betalende deltagere 5.942 5.538 5.543 5.118
Færdiguddannede på master- og diplomuddannelser 848 772 701 713

Tabel B11 som excel-fil

B12. AU Summer University 2014-2017

Antal 2014 2015 2016 2017
ECTS optjent af studerende på AU Summer University optaget på heltidsstudium på et dansk universitet* 8.503 11.880 10.085 11.160
Udbudte forløb på AU Summer University 59 57 77 64
Internationale studerende som deltager på AU Summer University** 173 225 326 327

*Optjente ECTS er for 2012-2016 opgjort inden for det aktuelle indberetningsår, der slutter 31.08. Derfor fremgår eksamensresultater der aflægges sent i august eller senere ikke af opgørelsen. Fra 2017 registreres data på eksamensterminer, og resultater bestået frem til afleveringsfristen for AU i tal indgår.

**Udenlandske studerende, som ikke i forvejen er optaget på et heltids- eller deltidsstudium på et dansk universitet.

Tabel B12 som excel-fil