Aarhus Universitets segl

Nøgletal om forskning og formidling

D1. Videnskabelige publikationer 2016-2017

Antal Arts Science and Technology Health Aarhus BSS AU i alt
1. Forskningspublikationer 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
Forskningspublikationer i alt: 1.881 2.214 4.312 4.265 2.650 3.316 1.527 1.576 9.971 10.964
1.1 Artikler, bøger og bidrag til bøger 1.529 1.751 3.070 3.146 2.082 2.653 1.044 1.137 7.419 8.391
1.1.A Artikler i peer-reviewed videnskabelige tidsskrifter 584 583 2.620 2.683 1.951 2.544 679 766 5.561 6.305
1.1.B Artikler i videnskabelige tidsskrifter ikke peer-reviewed 77 76 48 36 34 30 26 28 175 165
1.1.C Videnskabelig bog, monografi 277 308 258 271 59 34 127 116 711 719
1.1.D Bidrag til videnskabelig bog, monografi 591 784 144 156 38 45 212 227 972 1.202
1.2 Review, videnskabelig anmeldelse, editorial, kommentar/debat 122 161 60 95 90 197 64 57 331 496
1.3 Konferencebidrag 110 151 737 682 450 444 162 134 1.385 1.327
1.3.A Konferencebidrag: artikel, paper 81 91 274 222 223 237 100 91 636 605
1.3.B Konferencebidrag: poster, abstract 29 60 463 460 227 207 62 43 749 722
1.4 Videnskabelig rapport, bidrag til videnskabelig rapport 9 8 282 263 3 7 18 25 307 294
1.5 Working paper/arbejdspapir/preprint 66 97 109 52 13 5 221 206 401 355
1.6 Øvrige forskningsbidrag 45 46 54 27 12 10 18 17 128 101
2. Formidlingspublikationer 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
Formidlingspublikationer i alt: 666 748 302 398 145 179 209 158 1.283 1.469
2.1 Formidlingspublikationer 649 678 272 357 108 163 199 142 1.195 1.329
2.1.A Artikel i tidsskrift/avis 184 158 184 240 54 89 63 58 465 536
2.1.B Kronik i tidsskrift/avis 130 198 36 41 14 30 47 36 223 300
2.1.C Anmeldelse i tidsskrift/avis 79 75 5 3 1 4 3 6 91 89
2.1.D Forskningsformidlende bog/antologi/rapport 37 36 7 14 12 11 32 15 83 76
2.1.E Bidrag til forskningsformidlende bog/antologi/rapport 9 4 10 15 6 6 3 3 27 28
2.1.F Leksikonartikel, kommentar 210 207 30 44 21 23 51 24 306 300
2.2 Øvrige formidlingsbidrag 17 70 30 41 37 16 10 16 88 140
3. Undervisningspublikationer 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
Undervisningspublikationer i alt: 17 25 15 12 49 43 67 25 146 102
3.1 Lærebog 8 3 3 5 5 7 14 5 29 21
3.2 Kompendium/lecture notes 4 1 3 1 1 2 8
3.3 Bidrag til lærebog/antologi 4 12 10 1 42 34 49 19 104 62
3.4 Lyd- og billedmedie
3.5 Andet undervisningsbidrag 5 6 1 3 2 2 3 11 11
Kategori uden for Rektorkollegiets nøgletal 26 60 15 15 9 6 5 7 59 92
Publikationer i alt 2.590 3.047 4.644 4.690 2.853 3.544 1.808 1.766 11.459 12.627

Tabel D1 som excel-fil

D2. Bibliometrisk forskningsindikator

Point* 2014 2015 2016 2017
Arts 1.169 1.216 1.205 1.205
Science and Technology 2.360 2.407 2.233 2.327
Health 1.688 1.633 1.601 1.602
Aarhus BSS 1.012 1.180 1.202 1.091
Aarhus Universitet i alt 6.229 6.436 6.241 6.225

*Opgørelsen af point vedrører publikationer for det foregående år. 

Tabel D2 som excel-fil

D3. Eksterne forskningsmidler fordelt på finansieringskilde og fakultet 2016-2017

Mio. kr. årets priser Arts Science and
Technology
Health Aarhus BSS Fællesområdet I alt
2016
Danske offentlige kilder 94 679 135 88 2 998
Danske private kilder 42 178 159 45 0 424
EU 14 123 15 15 21 189
Øvrige udenlandske kilder 2 46 12 9 0 70
I alt 153 1.026 322 156 25 1.682
2017
Danske offentlige kilder 105 665 124 92 1 986
Danske private kilder 62 217 172 54 0 505
EU 20 121 18 16 21 197
Øvrige udenlandske kilder 3 47 12 10 0 71
I alt 190 1.049 326 173 22 1.760

Tabel D3 som excel-fil