Aarhus Universitets segl

A2. Nøgletal for personale og forskning i perioden 2004-2013

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Antal årsværk i alt        5.905        5.887        5.895        6.216        6.568        6.876        7.192        7.503        7.992        8.217
Antal ph.d.-grader        209        209        227        245        257        260        329        333        370        38
Antal doktorgrader *)        18        23        16        16        10        11        16        10        10        5
Antal publikationer        9.138        8.701        10.601        10.061        11.331        11.731        11.992        12.303        11.691


*)
Korrigeret iht. registreringer i PURE 2010-2013