Aarhus Universitets segl

G3. Formålsfordelte omkostninger 2013 *), mio. kr.

1. Uddannelse              1.960,9
1.1 Heltidsuddannelse             1.110,7
1.2 Deltidsuddannelse                   80,4
1.3 Øvrige uddannelser                   57,2
1.4 Uddannelsesledelse og administration (centralt og decentralt niveau)                368,7
1.5 Bygninger (husleje og bygningsdrift m.m. )                344,0
2. Forskning              3.273,1
2.1. Forskning             1.655,3
2.2. Forskeruddannelse                700,5
2.3. Forskningsledelse og administration (centralt og decentralt niveau)                407,9
2.4 Bygninger (husleje og bygningsdrift m.m. )                509,5
3. Formidling og vidensudveksling                240,2
3.1. Formidling                125,2
3.2. Vidensudveksling                   37,7
3.3. Formidlingsledelse og administration (centralt og decentralt niveau)                   35,1
3.4 Bygninger (husleje og bygningsdrift m.m. )                   42,2
4. Forskningsbaseret myndighedsbetjening                390,1
4.1. Myndighedsbetjeningsopgaver                313,3
4.2. Ledelse og administration af forskningsbaseret myndighedsbetjening (centralt og decentralt niveau)                   28,9
4.3 Bygninger (husleje og bygningsdrift m.m. )                   47,8
5. Generel ledelse, administration og service (centralt og decentralt niveau)                400,3
5.1 Generel ledelse, økonomiforvaltning, personaleforvaltning, bygningsforvaltning, administrativ IT og øvrige administrative opgaver                342,5
5.2 Bygninger (husleje og bygningsdrift m.m. )                   57,8
Formålsfordelte omkostninger i alt             6.264,6


*) Summen af formålsfordelte omkostninger er ekskl. fremleje og mellemværende med Bygningsstyrelsen