Aarhus Universitets segl

G2. Indtægter og omkostninger fordelt på primære kategorier (internt regnskab), årets priser i mio. kr.

 Mio. kr.     Regnskab 2012 Regnskab 2013
INDTÆGTER
Finanslovstilskud
Heltidsuddannelse 1.442 1.469
Deltidsuddannelse 29 30
Udv.studerende 10 10
Fripladser og stipendier 8 9
Færdiggørelsesbonus 140 151
Effektiviseringer -30 -61
Basisforskning 1.981 2.014
Kapitalformål 10 29
Myndighedsopgaver 202 193
Øvrige formål 130 108
Finanslovstilskud i alt 3.921 3.952
Eksterne tilskud 1.645 1.701
Salg og øvrige driftsindtægter 476 493
INDTÆGTER I ALT 6.043 6.146
OMKOSTNINGER
Lønninger
VIP 1.619 1.679
Ph.D 475 490
DVIP 220 226
TAP 1.441 1.598
DTAP 71 76
Anden løn 45 -37
Lønninger i alt 3.872 4.032
Øvrige driftsomkostninger
Husleje i alt 635 658
Øvrige driftsomkostninger 3.604 3.421
Omkostningsreducerende konti* -2.080 -1.950
Øvrige driftsomkostninger i alt 1.524 1.472
Afskrivninger i alt 132 134
OMKOSTNINGER I ALT 6.164 6.295
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER -121 -150
Finansielle poster
Finansielle indtægter 69 12
Finansielle omkostninger 3 3
Finansielle poster i alt 66 8
ÅRETS RESULTAT -55 -141


* De omkostningsreducerende konti skal sikre, at der ved transaktioner internt på universitetet ikke sker en opblæsning af regnskabet, ved internt salg, overførsel af overhead eller lignende.