Aarhus Universitets segl

G1. Resultatopgørelse for 2013 opdelt på hovedområder, årets priser, 1000 DKK

  AR ST HE BSS FO I alt
Delregnskab 1 - ordinær virksomhed *)
Indtægter            858.019        1.573.076            903.291            924.785              35.416        4.294.587
Omkostninger          -864.358      -1.598.827          -915.366          -942.731          -126.401      -4.447.684
Årets resultat               -6.340            -25.751            -12.075            -17.946            -90.985          -153.097
Delregnskab 2 - indtægtsdækket virksomhed
Indtægter              13.912              50.439              25.514                5.422                8.239            103.525
Omkostninger            -13.388            -39.897            -25.737               -4.930               -8.905            -92.856
Årets resultat                    524              10.542                  -223                    492                  -666              10.670
Delregnskab 3 - retsmedicin
Indtægter 0                       -                43.326                       -                         -                43.326
Omkostninger                       -0                       -              -43.326                       -                           0            -43.326
Årets resultat            136.484                       -                         -                         -                           0                       -  
Delregnskab 4 - tilskudsfinansieret forskning
Indtægter            136.484            951.344            337.948            158.776              10.804        1.595.356
Omkostninger          -136.305          -950.569          -337.915          -158.653            -10.779      -1.594.221
Årets resultat                    179                    775                      33                    123                      25                1.134
                     
Delregnskab 5 - andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Indtægter              38.102              10.509                3.801                5.897              61.794            120.103
Omkostninger            -38.120            -10.519               -3.806               -5.745            -61.797          -119.987
Årets resultat                     -19                     -10                       -5                    153                       -3                    117
AU i alt
Indtægter        1.046.516        2.585.368        1.313.881        1.094.880            116.254        6.156.898
Omkostninger      -1.052.171      -2.599.812      -1.326.150      -1.112.059          -207.882      -6.298.074
Årets resultat               -5.655            -14.444            -12.270            -17.179            -91.628          -141.176


*) Delregnskab 6 Uddannelsesforskning og Delregnskab 9 Grønlandsbeskattede er lagt sammen med Delregnskab 1.