Aarhus Universitets segl

B10. AU Summer University, 2013

   I alt
Antal ECTS optjent af studerende på AU Summer University optaget på heltidsstudium på et danske universitet          6.705
Antal udbudte forløb på AU Summer University                75
Antal internationale studerende som deltager på AU Summer University. Dvs. udenlandske studerende, som ikke i forvejen er optaget på et heltids- eller deltidsstudium på et dansk universitet              201