Aarhus Universitets segl

G5. Ordinære driftsomkostninger fordelt på delregnskab, hovedområder og løn/øvrig drift, mio. kr.

Mio. kr. AR ST HE BSS FO I alt
Delregnskab 1 - ordinær virksomhed *)
Ordinære driftsomkostninger i alt               864           1.597               915               943               126           4.444
Heraf løn               464               823               502               493               841           3.123
Heraf øvrig drift               401               773               413               449             -715           1.321
Delregnskab 2 - indtægtsdækket virksomhed
Ordinære driftsomkostninger i alt                 13                 40                 26                    5                    9                 93
Heraf løn                    3                 23                 14                    2                    6                 48
Heraf øvrig drift                 10                 17                 11                    3                    3                 45
Delregnskab 3 - retsmedicin
Ordinære driftsomkostninger i alt                  -                    -                   43                  -                    -                   43
Heraf løn                  -                    -                   24                  -                    -                   24
Heraf øvrig drift                  -                    -                   20                  -                    -                   20
Delregnskab 4 - tilskudsfinansieret forskning
Ordinære driftsomkostninger i alt               136               951               338               159                 11           1.594
Heraf løn                 80               471               155                 95                    1               802
Heraf øvrig drift                 56               480               183                 64                 10               793
Delregnskab 5 - andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Ordinære driftsomkostninger i alt                 38                 11                    4                    6                 62               120
Heraf løn                 14                    2                    3                    1                 15                 35
Heraf øvrig drift                 24                    8                    1                    5                 47                 85
AU i alt
Ordinære driftsomkostninger i alt           1.052           2.598           1.326           1.112               207           6.295
Heraf løn               561           1.319               698               591               862           4.032
Heraf øvrig drift               491           1.278               628               521             -655           2.263
Relativ lønandel 53% 51% 53% 53% 64%


*) Inkl. delregnskab 6, Uddannelsesforskning og delregnskab 9, Grønlandsbeskattede