Aarhus Universitets segl

Alumner sætter aftryk på ny uddannelse

Aarhus Universitet tilbyder en ny Master i Risikostyring inden for Miljø og Sundhed. Alumner har hjulpet med at udvikle uddannelsen.

Anne Haarmark er cand.scient. i kemi og miljøsagsbehandler i Aarhus Kommune. Hendes interesseområde er i krydsfeltet mellem kemi, miljø og politik, og da hun læste på Aarhus Universitet, valgte hun netop at supplere sin uddannelse i kemi med fag på statskundskab og miljølære. I dag bruger Anne Haarmark sin erfaring til at sætte sit præg på den nye masteruddannelse i risikostyring. Foto: Lars Kruse

Hvilke konsekvenser har det for miljøet, hvis vi bygger en motorvej? Og hvordan håndterer vi forældres frygt for kemikalier i deres babys bidering? Rundt omkring i offentlige og private virksomheder sidder medarbejdere, som dagligt skal vurdere forskellige risici inden for miljø og sundhed – og træffe vigtige beslutninger. Aarhus Universitet tilbyder nu en ny masteruddannelse, Master i Risikostyring inden for Miljø og Sundhed, som skal klæde medarbejdere endnu bedre på til at håndtere risikovurderinger. Alumner har været involveret i udviklingen af uddannelsen.
– Alumnerne arbejder ude i virkeligheden og har faglig indsigt på højt niveau. Det er oplagt at spørge dem, om indholdet i uddannelserne er relevant, siger seniorforsker Peter Borgen Sørensen, der har været med til at udvikle uddannelsen.  

Tværfaglig uddannelse

Alumnerne er først og fremmest blevet involveret via spørgeskemaer, som Peter Borgen Sørensen sendte ud via alumnenetværket Gerda. I spørgeskemaerne bad han om alumnernes respons på indholdet af den nye uddannelse. En af disse alumner, Anne Haarmark, fattede en særlig interesse for projektet. Hun er cand.scient. i kemi, arbejder som miljøsagsbehandler i Aarhus Kommune – og kunne straks se potentialet i den nye uddannelse.
– En af mine arbejdsopgaver er at føre tilsyn med risikovirksomheder, det vil sige virksomheder, der for eksempel har et stort oplag af farlige stoffer. Selvom mit ansvarsområde er miljøbeskyttelsesloven, så kræver Risikobekendtgørelsen, at mange forskellige myndigheder og fagligheder er involveret og samarbejder i tilsynet med risikovirksomhederne. Den nye masteruddannelse i risikostyring vil klæde medarbejdere bedre på til dette komplekse arbejde, fordi uddannelsen er tværfaglig, siger hun.  
Anne Haarmark er nu en del af et kernenetværk omkring den nye masteruddannelse, som løbende konsulteres omkring det faglige indhold i uddannelsen.  


Master i risikostyring

Master i Risikostyring inden for Miljø og Sundhed er en toårig deltidsmasteruddannelse på kandidatniveau, der udbydes af Aarhus Universitet og afholdes i Emdrup, København. Masteruddannelsen er tværfaglig, og kursisterne møder forskere fra blandt andet sociologi, biologi, anvendt matematik og ingeniørvidenskab. Masteren er tilrettelagt som en toårig deltidsuddannelse med en problembaseret tilgang, så undervisningen kan understøtte arbejdsmæssige opgaver under selve uddannelsen, alt efter kursistens ønsker og behov.
Læs mere om Master i Risikostyring inden for Miljø og Sundhed:
www.scitech.au.dk/mrms