Aarhus Universitets segl

Det moderne menneske: natur eller kultur?

Det er ren biologi, der foregår i hjernen. Sådan lød det fra forskningen for et par årtier siden. I dag har synet på hjernen ændret sig. Både hjerneforskningen og udforskningen af vores gener peger på, at vi skal se mere nuanceret på vores biologiske arv.

Fotos: Lise Balsby
– Det er ikke sådan, at generne fører til en bestemt form for adfærd eller bestemte problemer, fastslår hjerneforskeren, professor Andreas Roepstorff.
– Vi er langt fra at forstå, hvad der er på spil i generne, og det er svært at adskille gener og kultur, siger professor Mikkel Schierup, der er bioinformatiker.

Skal vi tilbage til naturen for at finde svar på, hvem vi er?
Eller sagt på en anden måde: Er det vores biologiske arv, og hvordan vores hjerner er skruet sammen, der afgør, hvordan vi kommer gennem tilværelsen, og hvordan vi tackler den?
Den populære formidling af resultater fra gen- og hjerneforskernes laboratorier har i det seneste årti efterladt et indtryk af, at kulturen og det miljø, vi vokser op i, ikke længere er en gangbar forklaring på vores adfærd og succes eller mangel på samme. Det er alt sammen biologi, lød det for et par årtier siden fra hjerneforskere. Og efter kortlægningen af menneskets genom er det nu muligt at få mere eller mindre udtømmende svar på de muligheder og risici, som vores gener giver os hver især.
Eller er det?
For at få svar på det spørgsmål har AUgustus bedt bioinformatikeren, professor Mikkel Schierup og hjerneforskeren, professor Andreas Roepstorff komme med deres bud på, hvor meget vores arv og biologi betyder.

Andreas Roepstorff: Det er ikke et enkelt spørgsmål at svare på. Generne gør os jo til mennesker, men ser vi på, hvad der skaber vores personlighed, får man i stigende grad øjnene op for, at biologi folder sig ud i rum og tid og i relation til andre. Det er ikke et spørgsmål om, at generne forudbestemmer det hele eller slet intet bestemmer. Men diskussionen om arv eller kultur var også hot i slutningen af 1800-tallet. Dengang havde Nietzsche en forestilling om, at mennesket ”ist noch nicht festgestellt” – altså er et dyr, hvis bane endnu ikke er fastlagt. Den idé er blevet interessant igen.

Mikkel Schierup: Generne sætter begrænsninger for, hvad der kan lade sig gøre. Også nogle begrænsninger, som vi ikke nødvendigvis er klar over. Der er en genetisk arv, som vi nogle gange tror er et kulturelt lag. For eksempel vores partnervalg. Vi har et universelt skønhedsideal omkring symmetri, som er et tegn på gode gener. Det ser vi også hos mange andre dyr, hvor forskning viser, at symmetri signalerer overlevelse, men hos mennesket spiller mange andre ting ind.
Andre studier omkring partnervalg viser, at kvinder via kropslugte vælger gener, der er mest muligt forskellige fra deres egne gener, fordi det er godt at få børn med så stor gendiversitet som overhovedet muligt, og det genetiske register minder om feromoner, og det giver god mening ud fra en evolutionær betragtning.
Andreas Roepstorff: Med alle variationerne af kunstig befrugtning har vi jo sat en parentes om den klassiske kobling mellem partnerudvælgelse og biologi. Og det er et eksempel på, at vores sociale organisering og teknologi sætter andre spil op end dem, biologien umiddelbart dikterer.

Mikkel Schierup: Noget andet er så, at det i dag ikke er helt så afgørende, hvor godt ens immunforsvar er. Det var vigtigt for at kunne overleve for 10.000 år siden. I dag betyder det måske ikke så meget for vores børns overlevelse, hvordan vi vælger hinanden, men i et evolutionært perspektiv har vi ikke tilpasset os den situation.

Formidlingen af hjerneforskningen efterlader ofte et indtryk af, at der i hjernen er centre, som al vores gøren og laden kan spores tilbage til. Er kausaliteten så entydig?
Andreas Roepstorff: Det er den sjældent, men det er jo en dejlig enkel historie at fortælle. Noget af det, forskningen for tiden interesserer sig meget for, er ikke, hvad der sker i det enkelte center i hjernen, men hvordan vigtige områder af hjernen spiller sammen på et givet tidspunkt, og hvordan hjernen ændrer sig som resultat af det, man foretager sig. Vi har i en vis forstand en anden hjerne i dag end for 20 år siden. Dengang sagde man, at det er ren biologi, der foregår i hjernen, men i dag ligger hjernen et mærkeligt sted mellem natur og kultur. Omgivelserne skriver sig ind i hjernen.

Kan kulturen over tid blive en del af vores genetiske arv?
Mikkel Schierup: Det ser ud til, at for eksempel stress-reaktioner kan sætte sig fysisk, fordi de påvirker den fortsatte celledeling i kroppen. Med dagens viden vil det dog være en stramning at sige, at stress går i arv.

Andreas Roepstorff: Vi står i dag med en anden grad af kompleksitet i koblingen mellem biologi og omgivelser og person. Hvorvidt kulturen så kan selektere for bestemte genomer, ved vi ikke særlig meget om, men vi ved, at mennesker er rigtig gode til at give ting videre til den næste generation, som ikke nødvendigvis ligger i deres biologi.

Mikkel Schierup: Og vi ved, at kulturen har betydning for, hvilken effekt genvarianter kan have. Visse genvariationer er skadelige i et bestemt miljø. For eksempel findes hos kvinder genvarianter, som i dagens Danmark giver 80 procent risiko for brystkræft. De samme varianter kan spores 100 år tilbage, hvor de kun gav 20 procent risiko.

Snart kan vi alle få kortlagt vores gener. Hvilken betydning til det få?
Andreas Roepstorff: Vi kommer til at vide meget mere om vores egen biologi, når det bliver relativt billigt at få lavet en screening af sit genom. Men det er jo ikke sådan, at generne fører til en bestemt form for adfærd eller bestemte problemer. Det ville også være en hybrisagtig tillid til, hvad vi kan læse ud af genomerne.

Mikkel Schierup: Genomet dur ikke til at forudsige folks liv, og jeg synes, det er svært at sige, hvad den enkelte skal bruge det til. Der er en risiko for, at det, man får at vide, kan blive selvopfyldende, og at det vil påvirke folks valg.

I siger, det er begrænset, hvor meget viden den enkelte kan trække ud af sit ”genkort”. Men er der ikke en fare for, at den individuelle genprofil får status som en slags skæbne?
Andreas Roepstorff: Jeg tror, det bliver en profil, man vil navigere efter i den måde, man lever på, men ikke på den deterministiske måde, hvor biologien vil føre til bestemte resultater.
Det komplicerede samspil, som både hjerneforskningen og genetikken peger på, vil også betyde, at vi får et meget anderledes – og mere nuanceret – forhold til vores biologi. Jeg ser genetikken som en ny komponent, vi må forlige os med, ligesom vi må forlige os med den familie eller kultur, vi er rundet af, og så handle ud fra det. Og det peger netop tilbage på Nietzsches ord om, at vi endnu ikke er fastlagt.

Mikkel Schierup: Gener vil blive brugt til at give forklaringer. Det er jo altid rart med en diagnose, når noget går dårligt. Men det er svært at adskille det genetiske fra det kulturelle, og vi er langt fra at forstå, hvad der er på spil i generne. For eksempel er autisme ret arveligt, men årsagen har vi kun begrænset viden om.
Som vores diskussion viser, er det er svært at sige noget om, hvor meget genetiske forskelle betyder for vores evner og muligheder. De giver forskellige risici og evner, men ikke på en deterministisk måde. Og det gælder også selv med en komplet forståelse af vores arvemasse.