Aarhus Universitets segl

Dansk opstår hele tiden

Det danske sprogs oprindelse fortaber sig i fortidens tåger. Det er umuligt at sige, hvornår dansk opstod, da sproget er dynamisk og redefineres konstant.

Hvis du mødte en viking anno 1000, ville du ikke kunne forstå, hvad han sagde. Hvis nogen lægger Jyske Lov fra 1241 opslået på dit bord, vil du heller ikke fatte en brik. Og denne lov er ellers, ifølge sprogforskerne, den mest forståelige af de danske middelalder-love. Faktisk skal vi helt op i 1500-tallet, før nutidens danskere kan forstå det sprog, man talte i datidens Danmark, siger Henrik Jørgensen, lektor i dansk sprog. Han fortæller, at spørgsmålet om tidspunktet for det danske sprogs oprindelse ikke står øverst på sprog-forskernes dagsorden.
– Dansk er hele tiden i udvikling. På den måde opstår dansk hele tiden, siger han.
Lingvist Carsten Levisen er enig. Der er blandt sprogforskere ganske vist bred enighed om, at dansk har udviklet sig fra vikingernes oldnordiske sprog, som igen var udviklet af fællesgermansk, der er stamsproget til moderne engelsk, tysk, nederlandsk og skandinavisk. Det ligger dog så langt tilbage, at det nærmest får en mytisk funktion, mener lingvisten. Ifølge ham får dansk først sit folkelige gennembrud så sent som i 1800-tallet.

Sproget er som julen

– Jeg vil sammenligne det danske sprog med den danske jul. Julen har måske rødder tilbage til Jesu fødsel, men den måde, vi fejrer jul på i dag, med juletræ og julegaver, stammer fra 1800-tallet. Det samme gælder det danske sprog. Det er i 1800-tallet, det danske sprog for alvor blev udbredt blandt alle i Danmark, siger Carsten Levisen.
1864 er et centralt årstal. Her tabte Danmark Sønderjylland til tyskerne, og nederlaget indledte ifølge lingvisten en national æra i Danmark. Indbyggerne blev pludselig meget opmærksomme på, at de var danskere og skulle tale dansk. Dermed gjorde man langsomt op med de mange stærkt varierende lokale mål, der fandtes i Danmark.
– Det er lidt ironisk. Da det danske rige var ved at bryde sammen i 1864, begynder man for alvor at tale rigsdansk. Sådan er det ofte – ved nederlag begynder folk at stå sammen, siger han.
Henrik Jørgensen understreger samtidig, at udviklingen af rigsdansk er en længere proces:
– Der findes tydelige ansatser til rigsdansk udtale allerede i 1600-tallet, siger han.


FAKTA

Fra Blåtand til Brandes

Hvordan lød dansk i ældre tid? På dr.dk/udmedsproget har sprogforsker Lars Brink rekonstrueret dansk, som det lød i gamle dage. Hør blandt andet rekonstruktioner af talesproget fra vikingetiden, middelalderen og 1800-tallet. Hør også den første rigtige lydoptagelse af dansk overhovedet – et foredrag med forfatteren Georg Brandes fra 1913. Optagelsen befinder sig i øvrigt på Statsbiblioteket i Aarhus.