Aarhus Universitets segl

Demokrati – med eller uden folket

MatchPoints Seminar 2011 tager temperaturen på det danske folkestyre og på demokratiseringsbølgerne.

Mens demokratiseringsprocesserne buld­rer derudad i de nordafrikanske stater, har vi i Danmark stolte traditioner for demokrati, og vores demokrati har så godt et ry verden over, at internationale målinger placerer det danske demokrati i den globale top.
Alligevel er vi i de senere år begyndt at debattere, om det danske demokrati er i krise. Eksperter bruger begreber som ”stemningsdemokrati” og ”postdemokrati” om den måde, folkestyret har udviklet sig på hos os. Og hvad siger danskerne til folkestyret? Føler de sig hørt eller bidragende – eller er det blevet et folkestyre uden folk? Et skindemokrati, som mest af alt drives af en politisk elite – måske endda med embedsmænd som den reelle magtholder? Det er nogle af de spørgsmål, som vil blive besvaret og diskuteret med det danske folkestyre og demokratisering som tema, når Aarhus Universitet afholder MatchPoints Seminar den 12.-14. maj.
– Der er i høj grad brug for, at vi får skabt en debat i Danmark om, hvad det er for et demokrati, vi har i dag, og ikke mindst hvad vi vil med det. Udgangspunktet er ikke, at demokratiet har fejlet, men det er yderst vigtigt at tage kritisk stilling til udviklingen af det danske demokrati, fordi det efter min mening står i fare for så at sige at miste folket, dvs. de kvaliteter, vi forbinder med deltager- og samtaledemokratiet, siger Michael Böss, der er lektor på Aarhus Universitet og MatchPoints-projektleder. Han forklarer dette nærmere i sin bog Republikken Danmark, som udkom i marts i år.
MatchPoints Seminar 2011, der er åbent for alle, er et mødested for borgere, eksperter og politikere.
Seminaret består af en række workshops med og oplæg af fremtrædende demokrati-eksperter fra amerikanske universiteter som Stanford, Harvard og Columbia, og en række europæiske universiteter og samfundsdebattører. Blandt dem er de mest markante på internationalt plan Fareed Zakaria, som er ”editor-at-large” på tidsskriftet TIME og vært på CNN-magasinet Fareed Zakaria GPS, og politolog Francis Fukuyama, der er gæsteprofessor på Aarhus ­Universitet.
MatchPoints Seminar 2011 bliver blandt andet arrangeret i samarbejde med Udenrigsministeriet, og ud over det danske folkestyre vil der blive sat fokus på demokratisering i såkaldt skrøbelige stater. Der skal nok også falde nogle kommentarer til de folkelige demokratikrav i Nordafrika.


 

Matchpoints seminar 2011 · 12.-14. maj i Aarhus

MatchPoints kombinerer folkeoplysning og forskning, teori og praksis.
Debatten om dansk demokrati foregår på dansk, resten på engelsk.
Yderligere information, herunder det samlede program, samt tilmelding og billetter: www.matchpoints.au.dk
Der er mulighed for at tilmelde sig hele programmet (inkl. måltider) eller dele af det.