Aarhus Universitets segl

En ny virkelighed

Lars Thomsen er uddannet socialpædagog og arbejder som pædagogisk specialkonsulent i Gribskov Kommune, Han fortæller, at han allerede har haft stor gavn af den masteruddannelse i socialpædagogik, som han er ved at tage på Aarhus Universitet.
»Uddannelsen giver mig et fagligt og teoretisk boost, som gør, at jeg føler mig endnu bedre klædt på i mit daglige arbejde. Både når jeg er rundt og tale med pædagogerne ude i praksis, og når jeg diskuterer kommunens politik med politikere, jurister og andre embedsfolk inde på rådhuset,« fortæller han.
Med sine 28 år i faget er Lars Thomsen en erfaren herre. Han kan godt mærke, at velfærdsstaten er under forandring, og det sætter sit præg på hans arbejde og de krav til hans faglighed, han møder i hverdagen.
»Kommunalreformen og new public management har skabt en ny virkelighed for det pædagogiske arbejde. Ligesom det har for mange andre professioner. Det kan man selvfølgelig godt brokke sig over. Men hvad så? Det gør os ikke i stand til at forstå den nye virkelighed og se de pædagogiske handlemuligheder, som den rummer. Det gør den her uddannelse.«
Lars Thomsen fortæller, hvordan den teoretiske ballast og indsigt i den nyeste forskning, som uddannelsen giver ham, gør ham bedre i stand til at gøre de pædagogiske argumenter gældende over for de mange forskellige dagsordener, der presser sig på.
»Hvis ikke vi selv kan sætte ord og begreber på vores pædagogiske faglighed og det, vi gør, er der nogle andre, der gør det for os. I mit daglige arbejde giver uddannelsen mig mere pædagogisk handlekraft.«
Lars Thomsen fortæller, at det i perioder selvfølgelig kræver sit at læse en master ved siden af fuldtidsarbejde og familie.
»Derfor er det også vigtigt, at både arbejdsgiver og familien støtter op om det og er med på, at det i perioder koster lidt,« siger han og fortæller, hvordan han nogle gange godt kunne drømme om, at han ikke arbejdede samtidig med de spændende studier.
»Men når jeg så tænker efter, så nej, for den her vekslen mellem arbejde og studier er simpelthen fantastisk berigende. Jeg har flere gange taget noget op med mine kolleger, som vi lige har haft på studiet, og brugt det helt konkret i forhold til, hvordan vi gør tingene,« siger Lars Thomsen.
 »På den her måde bruger jeg min nye viden direkte i mit arbejde allerede dagen efter.« 


Navn: Lars Thomsen

Alder: 55 år

Stilling: Pædagogisk specialkonsulent i Gribskov Kommune, har tidligere arbejdet som pædagog og leder på familieinstitution, lokal døgninstitution for børn og unge, sikret afdeling for unge og konsulent i kommuner og amt.

Uddannelse: Socialpædagog, diplomuddannelse i ledelse (DPU)

Efter- og videreuddannelse: i gang med at tage masteruddannelse i socialpædagogik.