Aarhus Universitets segl

Flere jobskift sikrer mænd højere løn end kvinder

Ny forskning fra Aarhus Universitet viser, at mænd tjener mere end kvinder, fordi mænd oftere skifter job. De to køn får nemlig det samme i lønforhøjelse, når de skifter job.

Foto: Scanpix

Forskere fra Aarhus Universitet har sammen med forskere fra University of Hawaii undersøgt årsagen til, at kvinder og mænd ikke får det samme i løn.
Resultatet viser, at kvinder og mænd får det samme i lønforhøjelse, når de skifter job. Det, der gør forskellen på mænds og kvinders løn i dag, er, at kvinder ikke skifter job så ofte som mænd.
– Mænd er simpelthen mere villige til at skifte job, enten fordi de kan se en kortsigtet gevinst i form af højere løn eller en mere langsigtet gevinst, eftersom det forbedrer deres forfremmelsesmuligheder, siger lektor Anders Frederiksen.

Kvinders mobilitet

Ifølge forskerne er kvinders mobilitet mindre end mænds. Det betyder, at selv om de får det samme i lønforhøjelse ved jobskift, har de en lavere livsløn på grund af færre jobskift.
– Vi taler om den ”gode” mobilitet såsom forfremmelser og jobskift til en ny virksomhed, og den er mere hyppig blandt mænd. Det resulterer i, at mænd oftest høster de positive mobilitetsgevinster, dvs. højere løn, hvilket er med til at øge uligheden mellem de to køn, forklarer Anders Frederiksen.
Der er kun små – om overhovedet nogen – forskelle på de gevinster, mænd og kvinder har, når de skifter job. Selv 5-10 år efter, at jobskiftet har fundet sted, er der fortsat kun små afvigelser i lønstigningen blandt kønnene. Resultaterne peger i retning af et kønsneutralt arbejdsmarked, hvor gevinsterne er ens for de to køn. Forskellen ligger altså ikke her, men derimod i, hvor ofte mænd og kvinder skifter job.