Aarhus Universitets segl

Fødevarernes Silicon Valley skal ligge i Aarhus

Aarhus Universitet er partner i et nyt klyngesamarbejde inden for fødevareområdet. Virksomheder, fødevareorganisationer, offentlige organisationer og universitetet skal sammen skabe innovation og vise omverdenen, at Danmark er ledende på fødevareområdet.

Ligesom Silicon Valley er en magnet for virksomheder og forskere, der er optaget af at skabe innovation på it-området, så er ambitionen med det nye klyngesamarbejde på fødevareområdet at skabe ideer og få dem ført ud i livet i et tæt samarbejde mellem virksomheder, forskere, studerende, organisationer og myndighederne.
Klyngesamarbejdet bliver placeret fysisk i Aarhus, men tanken er, at det nye samarbejde skal repræsentere alle Danmarks innovative kræfter inden for fødevareområdet og brande Danmark som ledende inden for produktion og udvikling af sunde, sikre og bæredygtige fødevarer.

Tiltrækkende for talenter

Samfundet som helhed vil få gavn af et klyngesamarbejde i form af vækst og flere arbejdspladser. For Aarhus Universitet vil samarbejdet være med til at gøre universitetet mere attraktivt.
»Det vil blive nemmere for os at tiltrække talentfulde studerende, der vil kunne øjne en karrieremulighed inden for fødevarebranchen. Det gælder såvel danske som internationale studerende,« siger Michelle H. Williams, der er leder af Institut for Fødevarer ved Aarhus Universitet.
Samarbejdet vil give forskere og studerende et unikt kig ind i fødevareindustriens maskinrum, og de vil kunne kaste sig over opgaver, der relaterer sig direkte til, hvad der er behov for i »den virkelige verden«.

Mere kontakt mellem universitet og erhvervsliv

En vigtig partner i klyngesamarbejdet er den multinationale mejerikoncern Arla Foods, der har hovedsæde i Aarhus.
»Danmark har ikke i samme grad som andre lande haft tradition for at have så tæt kontakt mellem erhvervsliv og universiteter, men det håber vi, vil kunne udvikle sig gennem klyngesamarbejdet. Vi vil for eksempel kunne give studerende et indblik i, at innovation ikke er noget, man kan lære ved at læse i en bog. Vejen fra en ide til kapitalisering er ofte lang og besværlig,« siger Henrik Jørgen Andersen, der er leder af Open Innovation hos Arla.
Ud over at kunne skabe innovation gennem samarbejdet med Aarhus Universitet, forventer Arla også at kunne hente nye talenter til sin organisation.
»Aarhus Universitet er et af de kompetencecentre, hvor vi skal rekruttere kommende medarbejdere, så vi håber på at kunne møde nogle dygtige mennesker, som kan se potentialet i Arla,« siger Henrik Jørgen Andersen.

Jord til bord

Aarhus Universitet har i dag fokus på fødevareforskning og kan bidrage til klyngesamarbejdet med forskning, der strækker sig helt fra jord til bord.
»Vi beskæftiger os med hele spektret fra den primære fødevareproduktion over teknologi og forbrugeraspektet til sundhedsområdet, og da der ikke eksisterer interne barrierer mellem de forskellige fagområder på universitetet, har vi en unik mulighed for at kunne tage tværfaglige forskningsinitiativer,« siger Michelle H. Williams.


Klyngesamarbejde på fødevareområdet

Formål: At skabe innovation inden for fødevareområdet gennem samarbejde mellem store og små virksomheder, forskningsinstitutioner, fødevareorganisationer og myndigheder.

Partnere: Arla Foods, Aarhus Universitet, Landbrug & Fødevarer, Region Midtjylland, Aarhus Kommune.

Sekretariat: Bliver placeret i Agro Food Park i Skejby, hvor Landbrug & Fødevarer i dag har adresse. Klyngesamarbejdet vil blive ledet af en bestyrelse.