Aarhus Universitets segl

Fortidens klimaændringer påvirker nutidens natur

Da den sidste istid kulminerede for 21.000 år siden, var Jordens klima meget koldt, og mange arter var tvunget til at leve ganske andre steder end i dag. I eksempelvis Nordeuropa er langt de fleste af de arter først for relativt nyligt indvandret fra deres istidsrefugier i Sydeuropa.

Fotos: Scanpix

Et internationalt hold af økologer og dataloger ledet af professor i økologi Jens-Christian Svenning fra Aarhus Universitet har undersøgt, hvor hurtigt arter rundt omkring på kloden har måttet migrere for at følge disse fortidige klimaændringer. Undersøgelsen giver det første direkte vidnesbyrd om, at fortidens klimaændringer i samspil med det lokale landskab og arternes spredningsevne har store konsekvenser for den globale fordeling af nutidens biologiske mangfoldighed. Undersøgelsen er gennemført af en gruppe af økologer og dataloger ved Aarhus Universitet som et led i universitetets fokus på interdisciplinær forskning.