Aarhus Universitets segl

Gymnasielæreren på skolebænken

Foto: Lars Kruse

Til daglig står Ditte Brandt Gadegaard bag katedret på Århus Statsgymnasium, hvor hun underviser i fransk og spansk. Men af og til tager hun ind på Aarhus Universitet og sætter sig på den anden side af katedret for at modtage undervisning i nordisk, som hun er ved at tage sidefag i. Det er lidt af en øjenåbner for en lærer pludselig at sidde på skolebænken.
»Det er sundt at prøve. Jeg oplever jo, at det faktisk kan være hårdt at sidde ned, lytte og koncentrere sig i lang tid – også selvom stoffet er spændende. Jeg tror, jeg bliver en bedre lærer, fordi jeg nu selv har prøvet at sidde på den anden side,« siger hun.
Ditte K. Brandt Gadegaard er uddannet cand.mag. i spansk og fransk fra Aarhus Universitet. Efter gymnasiereformen, hvor de »små« sprogfag blev nedprioriteret, opfordrede gymnasiet Ditte K. Brandt Gadegaard til at tage et sidefag. Valget faldt på nordisk, fordi det ligger i forlængelse af de fag, hun allerede har. Hun nyder at få muligheden for at fordybe sig.
»Det faglige niveau er højt, og der er en god progression i undervisningen. Og så er det ikke mindst spændende at møde de forskellige fagligheder på holdet. Det er både med til at øge min metodebevidsthed og klæde mig på til tværfaglighed,« siger hun.
Undervisningen på Aarhus Universitet foregår i enkelte, intensive weekendseminarer. Resten af tiden foregår studiet som et selvstudium. Ditte K. Brandt Gadegaard åbner ofte bøgerne, når hun har mellem-timer på gymnasiet.
»Uddannelsen er fleksibel, så jeg kan selv ned- og opjustere, hvor mange fag jeg kan tage pr. semes-ter. Det er nødvendigt med tre børn og et fuldtidsarbejde.« 


Navn: Ditte Brandt Gadegaard

Alder: 42 år

Stilling: Gymnasielærer på Århus Statsgymnasium siden 2001. Har tidligere undervist på Århus Akademi, Aarhus Universitet og VUC Aarhus.

Uddannelse: Cand.mag. i fransk og spansk fra Aarhus Universitet

Efter- og videreuddannelse: I gang med at tage sidefag i nordisk efter modellen »hel-på-del«.