Aarhus Universitets segl

Hverdag 2.0

Telemedicin, digitale dobbeltgængere og internet med fysisk udtryk. AU-forskere giver deres bud på danskernes fremtid på nettet, på gaden, i banken og på sygehuset.

Digitale dobbeltgængere

Peter Lauritsen, overvågningsforsker

Allerede i dag kan vi ikke sige nej til et personnummer, og det er mere end svært at undgå internettets sociale netværk. Og i fremtiden vil systemerne helt fra supermarkedet til banken blot bugne endnu mere med oplysninger om lige præcis dig og din færden. Overvågningen vil simpelthen danne en ekstra identitet for hver af os i form af en såkaldt digital dobbeltgænger. Det kan for eksempel betyde, at din bankrådgiver i fremtiden er mere interesseret i de registrerede oplysninger om dig end i, hvad du selv har at sige om din privatøkonomi.

Telemedicin og patient 2.0

Finn Olesen, lektor i sundhedsteknologi

Folk med kroniske lungesygdomme har haft glæde af forsøg med telemedicin. Her informerer de løbende eksperter på sygehuset om blandt andet deres lungekapacitet via online-videokonsultationer. Der er tale om en form for patient 2.0-situation, hvor det er op til patienten selv at skabe data om sin sygdom. Patienten får på den ene side en ro og tryghed i hverdagen og slipper for at tage op på sygehuset til rutinetjek. Det kræver dog, at patienterne er i stand til at håndtere teknologien. Studier viser, at vi faktisk har 450.000 funktionelle digitale analfabeter i Danmark – og at det desværre ikke er et overgangsspørgsmål.

Vi generobrer byrummet

Søren Bro Pold, lektor i digital æstetik

Vores omgivelser har det med at forme sig efter teknologiske landvindinger. Man har talt meget om, hvordan opfindelsen af tv’et hang sammen med forstadslivet, og hvordan bilen har formet byernes indretning. Nogle mener på samme måde, at internettet giver os helt nye muligheder for at møde interessefæller og på den måde vil hive os op af sofaen og tilbage til bymidten. Det vil i højere grad give os et umiddelbart forhold til kulturlivet. Kunsten rykker ud af museerne og bliver noget, vi kan lege med og bruge til at tilegne os byrummet og skabe oplevelser, og vi skal selv i højere grad bidrage ved at fortælle historier og lægge dem ud på nettet (med for eksempel anmeldelser af restauranter eller invitationer til spontane byfester).


Ny AU-forskning, der (måske) vil revolutionere vores hverdag

Kaj Mikael Jensen, videnskabelig koordinator, AU’s Interdisciplinary Nanoscience Center:

  • Brintlagring af CO2-neutrale energikilder kan i fremtiden betyde, at for eksempel sol- og vindenergi bliver udnyttet fuldstændigt og uafhængigt af vejret, nøjagtig som olieafbrænding i dag.
  • ”Smart drug delivery medicine” er et forskningsfelt, der arbejder på at indkapsle medicin i beholdere, så den kan trænge ind og kun virke lige præcis dér i kroppen, hvor der er behov for den.
  • Succesfulde forsøg på at skabe blodårer ud fra stamceller giver håb om, at man om relativt få år kan fremstille kuns-tige organer og væv af patienternes eget arvemateriale.