Aarhus Universitets segl

Hvilken type passer til dig?

Aarhus Universitet tilbyder flere typer efter- og videreuddannelse.

Fotos: Søren Kjeldgaard og Lars Kruse

Masteruddannelse

En masteruddannelse er en forskningsbaseret uddannelse på kandidatniveau og henvender sig til dig, der har en videregående uddannelse på bachelorniveau og efterfølgende minimum to års relevant erhvervserfaring. En masteruddannelse varer normalt to år på deltid og svarer til ét års fuldtidsstudier (60 ECTS-point). En del af de moduler, der indgår i en masteruddannelse, udbydes også som selvstændige moduler. Hvert modul afsluttes med en eksamen, og hele masteruddannelsen afsluttes med et masterprojekt.  
Aarhus Universitet tilbyder 29 forskellige masteruddannelser inden for alle fire hovedområder Arts, Business and Social Sciences, Health og Science and Technology.

Læs for eksempel Master i it

En Master i it giver dig, der arbejder professionelt med udvikling, implementering og ledelse af it, mulighed for at styrke dine kompetencer inden for it-udvikling og strategisk udnyttelse af it.

Du kan vælge fag efter behov og interesse, og du kan sammensætte fag til en hel master i it inden for tre forskellige specialiseringer: organisation, interaktionsdesign og multimedier og softwarekonstruktion.
Læs mere på www.master-it-vest.dk


Hel på del

Enkeltfag – heltidsuddannelse på deltid – henvender sig til dig, som gerne vil tage specifikke fag fra heltidsuddannelserne, der er tilrettelagt, så de kan følges på deltid ved siden af arbejde. For at blive optaget på fagene skal du opfylde de samme adgangskrav, som gælder for heltidsuddannelsen.
Har du mulighed for at læse i dagtimerne, kan du også vælge at følge undervisningen med de fuldtidsstuderende mod betaling på det, der hedder tompladsordningen.

Læs for eksempel historie

Fagene, der udbydes under historie, beskæftiger sig bl.a. med den udvikling, som mennesket og samfundet har gennemgået, med vægt på sociale, økonomiske, ideologiske, politiske og kulturelle forhold og deres indbyrdes sammenhænge og forandringer. Undervisere ved de gymnasiale uddannelser opnår undervisningskompetence i historie med et samlet tilvalg.

Læs mere på www.au.dk/evu/historie


Diplomuddannelse

En diplomuddannelse er en uddannelse på bachelorniveau, der henvender sig til dig, der har en kort eller mellemlang videregående uddannelse og efterfølgende minimum to års erhvervserfaring. En diplomuddannelse varer normalt to år på deltid og svarer til ét års fuldtidsstudier (60 ECTS-point). De enkelte moduler i en diplomuddannelse udbydes også som selvstændige moduler. Hvert modul afsluttes med en eksamen, og hele diplomuddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt.


Suppleringsuddannelser

En suppleringsuddannelse er for dig, der har en professionsbachelor eller en anden mellemlang videregående uddannelse, men som ikke er kvalificeret til direkte optagelse på en kandidatuddannelse. Med en bestået suppleringsuddannelse har du ret til at blive optaget på den tilknyttede kandidatuddannelse, umiddelbart efter du har afsluttet suppleringsuddannelsen. En suppleringsuddannelse svarer normalt til et halvt årsværk (30 ECTS-point).


Skræddersyede kurser

Aarhus Universitet tilbyder også skræddersyede kurser særligt tilrettelagt for organisationer og virksomheder efter aftale, ligesom der tilbydes en lang række kortere kurser. Information om den type efter- og videreuddannelse fås ved henvendelse til de enkelte institutter.