Aarhus Universitets segl

Miljøgifte i isbjørne

Fotos: Scanpix

En cocktail af industrikemikalier skader isbjørnene på knogler og organer, immunsystem og evne til at formere sig. Men omfanget af skaderne er ikke kendt. Det konkluderer seniorforsker i arktisk miljø Christian Sonne i sin doktorafhandling efter at have foretaget den første samlede gennemgang af 10 års forskning frem til 2010 i forureningens påvirkning af artens sundhed. Organiske industrikemikalier transporteres sammen med kviksølv via luft- og havstrømme til det arktiske område fra de industrialiserede dele af verden. Her ophobes de miljøfremmede stoffer i havets fedtrige fødekæder, hvor isbjørnen – sammen med mennesket – er øverste led.