Aarhus Universitets segl

Misbrugsbehandling i fængslerne undersøges

Forskere fra Center for Rusmiddelforskning kortlægger misbrugsbehandlingen i danske og nordiske fængsler.

I kampen mod narkotikamisbrug er behandling af stofmisbrugere i de danske fængsler vokset. Dog findes der ikke så meget viden om behandlingen, og derfor vil forskere fra Center for Rusmiddelforskning på Business and Social Sciences belyse de helt særlige udfordringer og faldgruber, som møder misbrugsbehandling i fængslerne. Særligt fordi misbrugsbehandlingen i fængsler er underlagt andre snævre rammer og stramme krav end behandling uden for murene.
Forskerne fra Aarhus Universitet skal sammen med forskere fra tre nordiske universiteter kortlægge misbrugsbehandlingen i fængslerne, og de vil blandt andet undersøge, om behandlingen lever op til politikernes mål med indsatsen.
– I de øvrige nordiske lande er narkotikabekæmpelse og misbrugsbehandling også højt på dagsordenen. Vi har dog valgt forskellige løsninger, og behandlingsprogrammerne er også organiseret forskelligt. Derfor er det oplagt at sammenligne behandlernes og de indsattes erfaringer på tværs af landene og relatere det til de forskellige narkotikapolitikker og den måde, man har valgt at organisere det på, siger Torsten Kolind, der er lektor ved Center for Rusmiddelforskning og sammen med lektor Vibeke Asmussen Frank er projektleder på forskningsprojektet.
Forskningsprojektet løber over fire år og har fået en samlet bevilling på 558.540 euro fra Nordisk Samarbejdsnævn for Humanistisk og Samfundsvidenskabelig Forskning.