Aarhus Universitets segl

Ny håndbog lærer dig at netværke

Alle taler om netværk, men kun få ved, hvad det er. Det vil AU Alumni nu lave om på med en ny netværkshåndbog, der ifølge en ekspert hjælper studerende og alumner med at få gavn af hinanden.

Brug dit netværk. Plej dit netværk. Glem ikke at netværke. Vi bliver i flere og flere job- og uddannelsessammenhænge konfronteret med vigtigheden af at have og bruge et ”netværk”, men for langt de fleste er det bare endnu et af erhvervslivets fluffy buzzwords – et begreb, der lyder godt på kurser og konferencer, men som reelt er blottet for mening. Denne opfattelse vil Jacob Jensen, teamleder for AU Alumni, imidlertid gerne til livs med lanceringen af en ny netværkshåndbog og flere netværksarrangementer for både studerende og alumner.
– Bogen er tænkt som en gave til de studerende, og bogens hovedmålgruppe er studerende. Mange er nemlig slet ikke klar over, hvor store muligheder der ligger i at netværke. Også når man er færdiguddannet. Under studiet kan studerende blandt andet bruge alumnenetværket til at finde ud af, hvilke slags job ens uddannelse kan føre til, og på et mere personligt plan munder et godt netværk ofte ud i spændende case-opgaver, praktikophold eller studiejob. Det viser vi med den nye bog, som man kan få ved at deltage i vores netværksarrangementer, siger han og fortæller, at AU Alumnis fokus på netværk samtidig har et tværfagligt og internationalt sigte.
– Bogen er på engelsk og viser, at det handler om at tænke bredt. Hvis en studerende gerne vil have foden inden for hos en virksomhed, så kan det lige så godt være en økonom, der baner vejen for en antropolog, siger Jacob Jensen.

Hverken kaffemøde eller jobsamtale    

Men hvad vil det egentlig sige at netværke? Ifølge netværkseksperten Charlotte Junge, der er alumne fra Aarhus Universitet, forfatter til to netværksbøger og en af hovedkræfterne bag netværkshåndbogen, er det slet ikke så indviklet.
– I bund og grund handler det om at kunne tale med folk og skabe relationer. Og det er noget, de studerende er gode til. De er jo eksempelvis rigtig stærke til at bruge de sociale netværk på nettet. Tricket er at arbejde efter en metode, der kan systematisere netværksarbejdet og gøre det mere målrettet. Vi vil hjælpe de studerende med at koble det, de er gode til, sammen med en systematik og metode, så de også lærer at bruge deres netværk i erhvervslivet, før de er færdiguddannede, siger hun.
Charlotte Junge afviser samtidig, at networking på nogen måde er iskoldt beregnende.
– Det handler i høj grad om at give. At være bevidst om det at netværke. Et netværksmøde er ikke et kaffemøde, men det er heller ikke en jobsamtale. Det er snarere en relativt uformel interaktion med det mål at give, udveksle og hjælpe hinanden videre, siger hun.
Jacob Jensen bakker hende op og udtaler, at bogens kerne netop er at hjælpe alumner og studerende til at udvikle deres netværkskompetence og bruge hinanden på tværs gennem AU Alumni.
– Vi vil skabe opmærksomhed om os som alumnenetværk og give de studerende nogle redskaber til at arbejde med relationer og bruge kontakter til at komme videre i livet, siger han.

Mere end bare bogen

Ifølge Charlotte Junge er tilblivelsen af netværkshåndbogen faktisk i sig selv et godt eksempel på effektiv networking.
– Jacob Jensen havde hørt mig tale om netværk på en konference på et tidspunkt, hvor AU Alumni var ved at se på, hvordan det kan lade sig gøre at skabe et bredt alumnenetværk for hele universitetet og gøre det tydeligt for både studerende og alumner, hvordan man kan bruge hinanden. Jeg blev derfor hurtigt viklet ind i at overføre min netværkstankegang til universitetskontekst, og inden jeg vidste af det, sad vi og lavede en brainstorm på netværkshåndbogen som et værktøj til at bringe alumner og nuværende studerende tættere på hinanden, siger hun.
AU Alumnis fokus på netværk udmønter sig dog ikke kun i bogen.
– Netværkshåndbogen er en fysisk ting, vi kommer til at dele ud. Den lægger op til, at man bruger vores online-alumnenetværk Gerda og deltager i de arrangementer, vi holder. Til vinter kommer der en lanceringsevent omkring bogen, men der vil også komme nogle praktiske workshopper, der klæder folk på til at blive bedre netværkere, siger Jacob Jensen.


Top-4 – Det får du ud af netværkshåndbogen:

Selvom bogen er skrevet til studerende, vil andre også kunne bruge den til at tjekke op på deres netværkskompetencer:

  1. Netværksmetode. Meget enkel metode, der med fire trin bruges til at definere målet med netværksarbejdet (alt fra udlandsophold eller ny studiegruppe til at komme i kontakt med en mentor fra erhvervslivet) og derefter lave en plan for, hvordan det gribes an.
  2. Kommunikation. En model for, hvordan man kontakter folk med det formål at netværke. Altså kommunikationsaspekter i den indledende kontaktskabelse.
  3. Netværksmatrix. En liste over de hovedkanaler, hvori netværk skabes og holdes ved lige. Listen er af gode grunde ikke udtømmende (der er tale om de aktuelle hovedkanaler, og især på nettet går udviklingen meget stærkt), men kan bruges som inspiration til fora for netværksarbejdet.
  4. Det kulturelle aspekt. Nogle input, der sætter netværksarbejdet ind i det internationale perspektiv for internationale profiler på AU – men også for de, som ønsker at gøre international karriere.

Læs mere om Charlotte Junge og få gode netværkstips på junge.nu

Hvad kan du bruge Gerda til?

Hold øje med netværkshåndbogen og kommende arrangementer på Gerda, som er AU Alumnis onlinefællesskab for både universitetets alumner, medarbejdere og nuværende studerende.
Med en profil på Gerda får du både adgang til et fagligt og socialt netværk, der kan give dig drømmejobbet, direkte kontakt med de nyuddannede kloge hoveder, fordelagtige tilbud fra Folkeuniversitetet, opdateringer om den nyeste forskning og meget, meget andet …
Opret en profil, og læs mere på gerda.au.dk