Aarhus Universitets segl

Nye vinkler på Løgstrup

Emnerne spænder fra Susanne Biers ”Hævnen” over dyreetik til ”Grosbøll-sagen”, når forskere fra Aarhus Universitet i 13 korte artikler serverer nye vinkler på den danske filosof og teolog K.E. Løgstrups (1905-1981) tænkning.

Foto: Roar Lava Paaske

Menneskets ondskab og livets godhed er en netop udkommet, gratis formidlingsbog, der gør Løgstrups filosofi om tilværelsen tilgængelig for et ungt publikum. Bogen, der er vinklet til undervisningsbrug, behandler i tre afsnit Løgstrups etik, metafysik og tankegods’ anvendelighed i det 21. århundrede. I forbindelse med udgivelsen af Menneskets ondskab og livets godhed afholdt Teologi en kursusdag for gymnasielærere og præster fredag den 23. september, hvor en række af bogens artikler blev præsenteret af forfatterne.