Aarhus Universitets segl

Overvejer du en efter- og videreuddannelse?

Få svar på de mest stillede spørgsmål

Foto: Søren Kjeldgaard

Kan jeg arbejde, samtidig med at jeg deltager i efter- og videreuddannelse?
Ja, hovedparten af efter- og videreuddannelse på Aarhus Universitet er tilrettelagt, så du kan følge den, samtidig med at du varetager et job ved siden af. Undervisningen foregår derfor primært om eftermiddagen, aftenen og i weekenden eller på enkelte hverdage i løbet af semestret.

Hvor længe tager det?
Det varierer fra uddannelse til uddannelse. Nogle udbud varer kun et semester, andre, som f.eks. master- og diplomuddannelser, strækker sig over to år på deltid.

Hvad koster det?
Der er deltagerbetaling på alle efter- og videreuddannelsestilbud. Priserne varierer fra uddannelse til uddannelse. Nogle betaler selv, andre får deres arbejdsgiver til at betale.

Hvor foregår undervisningen?
Aarhus Universitet har tilbud om efter- og videreuddannelse i Aarhus, Herning og Emdrup.

Skal jeg betale for hele uddannelsen på én gang?
Nej. Deltagerbetalingen opkræves én gang hvert semester, og man binder sig kun for ét semester af gangen. Hvis forløbet kun strækker sig over et semester, betaler man hele beløbet på én gang.

Kan jeg få SU til efter- og videreuddannelse?
Nej. Efter- og videreuddannelse berettiger ikke til SU. Du kan søge om SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte) til efter- og videreuddannelse, hvis du opfylder betingelserne, og forløbet foregår som heltidsundervisning.
Læs mere herom på www.svu.dk

Kan jeg få dispensation, hvis jeg ikke opfylder adgangskravene til uddannelsen?
Hvis du ikke opfylder adgangskravene til en uddannelse, kan du søge om at blive optaget med dispensation. Du kan kun optages med dispensation, hvis du har en uddannelse, der kan sidestilles med en af de adgangsgivende. Hvis du er i tvivl, så kontakt Efter- og Videreuddannelse ved Aarhus Universitet og hør nærmere.

Hvornår er der ansøgningsfrist?
Uddannelsernes ansøgningsfrist varierer. For de fleste tilbud i efteråret 2013 skal du søge senest 1. maj.
Læs mere om ansøgningsfrister på www.au.dk/evu