Aarhus Universitets segl

Skal Danmark ud af Afghanistan?

Aarhusianske gymnasie-elever legede storpolitik på universitetet til en temadag den 11. november om den nye verdensorden. De skulle blandt andet forholde sig til krigen i Afghanistan i et dilemmaspil.

I et dilemmaspil skulle gymnasieeleverne agere politiske beslutningstagere. Her er det to af de fire piger i gruppe 28, Sarah Bonde fra Aarhus Katedralskole og Anne Katrine Ogstrup fra Egå Gymnasium, der diskuterer, hvorvidt de danske tropper skal ud af Afghanistan. Foto: Lars Kruse

”Skal Danmark trække sine soldater ud af Afghanistan i 2014, selvom afghanerne ikke er i stand til at tage vare på sig selv til den tid?” De fire gymnasiepiger i gruppe 28 har fået udleveret deres dilemma. Nu skal de vælge et politisk standpunkt og herefter argumentere for det samfundsfagligt.
De deltager sammen med 300 andre elever og deres lærere i en temadag om den nye verdensorden i anledning af udgivelsen af undervisningsbogen International Politik NU redigeret af lektor Tonny Brems Knudsen fra Aarhus Universitet og redaktør ved forlaget Systime Morten Winther Bülow. Bogen er baseret på bidrag fra forskere ved Afdeling for International Politik, Institut for Statskundskab.
Første del af dagen består af korte oplæg fra eksperter i international politik, mens eftermiddagen er sat af til dilemmaspillet.
”Selvom NATO har haft styrker i landet siden 2002, er Taliban stadig ikke nedkæmpet – problemet kan ikke løses militært,” lyder et af argumenterne i det udleverede baggrundsmateriale for en tilbagetrækning. 
”Den ti år lange indsats med militær stabilisering og politisk genopbygning kan tabes på gulvet, hvis man trækker styrkerne ud for tidligt, og hvis Taliban og al-Qaeda får frit spil,” står der blandt modargumenterne.

Man har et standpunkt …

Diskussionen går i gang:
– Hvis vi trækker styrkerne ud, hvad skal så sættes i stedet? Jeg mener, vi kan vel godt være for, men så skal vi tilbyde afghanerne et alternativ til militæret, argumenterer Anne Katrine Ogstrup fra Egå Gymnasium.
– Ja, det gælder vel om at opbygge et uddannelsessystem, infrastruktur og den slags. Men hvis der ikke er nogen militær beskyttelse til dem, så bomber Taliban jo bare alt, hvad de laver, tilføjer Sarah Bonde fra Aarhus Katedralskole.
Rundt om dem sidder deres klassekammerater ligeledes i små grupper og leger aktører på den storpolitiske scene. Nogle diskuterer en militær intervention i Syrien, andre har taget fat på USA’s manglende vilje til at anerkende Palæstina som en selvstændig stat.

Afmystificering af universitetet

Ifølge Morten Winther Bülow, der sammen med Rune Valentin Gregersen, også fra Systime, har designet dilemmaspillet, var et af formålene netop at få de unge til at diskutere realpolitiske emner.
– Dels ville vi aktualisere den viden, de havde fået gennem oplæggene om formiddagen og gøre den virkelighedsnær. Dels ville vi afmystificere universitetsverdenen for gymnasieeleverne. Derfor brugte vi statskundskabsstuderende som instruktorer og dommere i konkurrencen. For at vise, at det er
”rigtige” mennesker, der går på universitetet, forklarer Morten Winther Bülow.
De fire piger træffer en beslutning. De støtter en tilbagetrækning af besættelsestropperne med det forbehold, at der i stedet foretages en humanitær og militær intervention for at beskytte civilbefolkningen.
– Det var et rigtigt sjovt spil. Dejligt, at vi får lov til at komme ud og debattere emnerne, så vi ikke bare skal lytte til alle de kloge mænd, siger Sarah Bonde og får gruppen til at grine.
Også gymnasielærerne kom i arbejde efter frokosten. De deltog i en workshop om det at undervise i international politik anno 2011+.
Læs mere om undervisningsbogen International Politik NU og se video og opgaver på ipnu.systime.dk