Aarhus Universitets segl

Unge i gråzonen

Unge i ”gråzonen” er fokus i en ny forskningsrapport fra Aarhus Universitet. Forskerne har været tæt på ensomme unge, der mistrives i stilhed.

Foto: Scanpix

Gråzoneunge – sådan betegnes unge, der mistrives i deres dagligdag, men som ikke vækker megen opmærksomhed. De lider i stilhed, men kæmper ikke desto mindre med meget alvorlige problemer, som strækker sig fra selvafstraffelse i form af ”cutting”, hvor de unge skærer i sig selv, over spiseforstyrrelser til ensomhed og mobning.
Niels Ulrik Sørensen og Jens Christian Nielsen, begge forskere ved Aarhus Universitet, er hovedkræfterne bag forskningsrapporten Når det er svært at være ung i DK – unges beretninger om mistrivsel og ungdomsliv, der bygger på dybdeinterviews med 33 unge i alderen 15-24 år. I undersøgelsen kommer forskerne helt tæt på de unge og ser nogle tydelige mønstre i deres mistrivsel.

Unge skal være en succes

Forskerne peger bl.a. på, at de unges selvdestruktive adfærd hviler på en konstant frygt for ikke at lykkes med sit liv.
– De unges selv er omdrejningspunkt for ikke bare deres mistrivsel, men også deres mestringsstrategier – dvs. deres evne til at forvalte deres eget liv succesfuldt. De pålægger sig selv et enormt pres for at leve op til de succeskriterier, de selv opstiller, siger Jens Christian Nielsen.
Fælles for de unge, der mistrives, er, at de konstant har det kritiske blik rettet mod sig selv. Og så straffer nogle af dem sig selv meget hårdt, f.eks. ved at skære i sig selv.
– Umiddelbart får den selvskadende adfærd dem til at føle sig som bedre mennesker, men følelsen er kortvarig, og snart fyldes de atter med skam og pinlighed, og så er de lige vidt, siger Niels Ulrik Sørensen.