Aarhus Universitets segl

Kom med i arbejdsgrupperne om implementering på Arts

Onsdag 30. marts er sidste frist for ansatte og studerende på Arts til at melde sig til en af de otte arbejdsgrupper, som skal drøfte implementeringen af 9. marts-rapporten.

Onsdag 30. marts er sidste frist for ansatte og studerende på Arts til at melde sig til en af de otte arbejdsgrupper, som skal drøfte implementeringen af 9. marts-rapporten.

Dekan Mette Thunø har nedsat otte arbejdsgrupper, som skal se på en række aspekter af implementering af 9. marts-rapporten og inviterer medarbejdere og studerende til at deltage i grupperne.

Gruppernes arbejde skal skabe det bedst mulige beslutningsgrundlag for fakultetets ledelse, når der til sommer skal træffes beslutning om den interne organisering m.m.m. og til drøftelser i akademiske råd, studienævn og samarbejdsudvalg m.v.

I de forgangne uger har der været stor interesse blandt fakultetets medarbejdere for at engagere sig i planlægningen af implementeringen.

- Så fra dekanatets side ser vi frem til en positiv og udbytterig proces i arbejdsgrupperne i de kommende forårsmåneder, siger dekan Mette Thunø.

Sådan melder du dig til grupperne

Herefter vil institutledere, administrative chefer og studenterråd videregive deres indstillinger til dekanen torsdag formiddag 31. marts. Arbejdsgrupperne vil blive sammensat, så de bredt repræsenterer de relevante området på hele fakultetet. Oversigten over medlemmer forventes at blive offentliggjort i nyhedsbrevet fredag 1. april.

Arbejdsgrupper

  • Arbejdsgruppen vedrørende etablering af et studiecenter på Arts
  • Arbejdsgruppen vedrørende medarbejder- og studenterinddragelse på institutniveau
  • Arbejdsgruppen vedrørende etablering af uddannelsesfagudvalg
  • Arbejdsgruppen for udarbejdelse af en taksonomi for forskningscentre og en procedure for nye centerdannelser på Arts
  • Arbejdsgruppen til sikring af gode fysiske arbejds- og studiemiljøer i forbindelse med institutternes flytterokade på Arts, Campus Aarhus
  • Arbejdsgruppen vedrørende organiseringen af forskningen i forskningsprogrammer og forskningsenheder
  • Arbejdsgruppen for udarbejdelse af fagligt institutarrangement og socialt fakultetsarrangement d. 17. juni 2011
  • Fokusgruppe om kommunikation

Klik på linket for den enkelte gruppe for at få flere oplysninger om gruppernes opgaver og sammensætninger - herunder bl.a. hvilke faglige profiler, som er tænkt ind i de enkelte arbejdsgrupper.

Det forventes, at de enkelte deltagere skal deltage i tre til fem ½ dags møder i perioden fra uge 15 til og med uge 21. Flere af møderne vil foregå som videokonferencer, hvor medarbejdere mødes i videokonferencerum på Campus Aarhus og Campus Emdrup. Enkelte møder vil dog kræve fremmøde i enten Aarhus eller Emdrup, og en vis rejseaktivitet må derfor påregnes for de enkelte arbejdsgruppemedlemmer.

Bemærk i øvrigt at antallet af arbejdsgrupper er ændret i forhold til annonceringen den 18. marts

Har man spørgsmål til de enkelte arbejdsgrupper og deres opgaver er man velkommen til at henvende sig til Implementeringssekretariatet, som består af udviklingskonsulent Rene Dybdal Pedersen (rdp@teo.au.dk) og udviklingschef Henrik Senfer (hs@dpu.dk).