Aarhus Universitets segl

Advarer mod for store institutter

Arbejdsgrupper i den faglige udviklings­proces er bekymrede for at miste fornemmelsen af at høre til, hvis fremtidens institutter bliver for store.


Af Bjørg Tulinius
btu@adm.au.dk


Hvordan udvikler vi det indre uddannelsesmarked – og hvordan skal forskningsstrukturen være på det nye Aarhus Universitet?
Det er nogle af de spørgsmål, knap hundrede ansatte på Aarhus Universitet skal komme med bud på i ni forskellige arbejdsgrupper, der var samlet for første gang til en lang arbejdsdag den 13. april på Ferskvandscentret i Silkeborg.
Mens der udenfor både blev budt på storkereder, søluft og masser af solskin, ja, så holdt folk sig til opgaven og diskuterede ivrigt det nye AU, som processen leder hen imod, og som bestyrelsen skal tage endelig stilling til den 17. juni.

Svært at navigere
Rektoratet har tidligere meldt ud, at et nyt AU betyder færre hovedområder – fra ni til mellem tre og fem, men også antallet af institutter skal indskrænkes. Her lyder meldingen på mellem 20 og 30 institutter i fremtiden.
Men det er farligt, hvis institutterne bliver for store. Så risikerer folk at miste fornemmelsen af at høre til et sted – man mister sin hjemstavn, lød det fra nogle af arbejdsgrupperne.
– Det er svært, når de administrative strukturer vokser for meget. Det er ikke kun tilhørsforholdet, der bliver truet, men det bliver også for svært at navigere i, samtidig med at incitamenterne til at tage og gennemføre forskningsinitiativer bliver vanskeligt gennemskuelige, lød det blandt andet fra professor Niels Christian Westergård-Nielsen fra ASB.
Han er med i arbejdsgruppen, der kigger på udvikling af forskningens organisering og forskningsstrukturen på universitetet, og her var der bred enighed om, at et nyt AU skal undgå, at den nye struktur består af alt for store enheder.
– Det er vigtigt med en leddeling af de større enheder, så vi bevarer gennemskueligheden. Vi skal også huske på, at institutterne varetager undervisningen, så de er uhyre vigtige, supplerede forskningsprofessor Bent Tolstrup Christensen fra DJF.
Ifølge denne arbejdsgruppe er det netop på institutniveau, at man sikrer kontinuiteten i universitetets kerneydelser, dvs. forskning og den forskningsbaserede uddannelse og rådgivning.

Færre og store institutter
Sidst på dagen mødtes alle arbejdsgrupperne til fælles præsentation af de vigtigste konklusioner fra hver gruppe.
Ti ansatte på AU havde under overskriften ”Hvordan skabes en fremtidig mere dynamisk lokal struktur” kigget på netop det AU-kort, der skal tegnes i fremtiden. Gruppens formand, dekan Børge Obel fra ASB, fremlagde gruppens hovedpunkter, hvoraf det ene ganske enkelt hed ”Færre og store institutter”.
Denne udmelding fik flere fra salen til at spørge ind til det præcise antal af institutter fremover – for som én formulerede det:
– Hellere 40 rigtige institutter, end 20 der ikke fungerer, som de skal.

 

Kommentarer:

Læs om mulighederne og reglerne for kommentarer