Aarhus Universitets segl

Generationsskifte?

Meget tyder på, at der er et generationsskifte på vej, når der skal ansættes dekaner på de fire kommende hovedområder. Statistikken på danske universiteter viser, at en ny dekan typisk er en 51-årig mandlig professor fra det fakultet, hvor han bliver ansat.

 

Af Kristian Serge Skov-Larsen
ksl@adm.au.dk

Fire kommende hovedområder. Derfor skal der findes fire nye dekaner.
I løbet af den sidste uge har jobopslag i en række danske og udenlandske medier bekendtgjort, at Aarhus Universitet søger personer, der er fagligt respekterede forskere og motiverende ledere til at besætte posterne som ledere af de kommende hovedområder fra 1. november 2010.
I den forbindelse har rektor Lauritz B. Holm-Nielsen gjort det klart, at han ønsker alle sten vendt, når de nye dekaner skal findes.

Ønsker forskelligartet ledelse
– Vi ønsker en åben proces, hvor det står frit for enhver at søge. Derfor er det heller ikke overraskende, at vi er opmærksomme på et muligt generationsskifte i forbindelse med ansættelserne. Vi ansætter de kommende dekaner for en seks-årig periode, og ser man på, hvem der er i spidsen for de nuværende hovedområder, vil mange af dem overskride eller nærme sig den normale pensionsalder i løbet af den kommende ansættelsesperiode. Det skal vi selvfølgelig også tænke på, når vi ansætter, siger Lauritz B. Holm-Nielsen.
I det hele taget understreger rektor, at han gerne ser både unge og gamle, kvinder og mænd og interne og eksterne søge de fire opslåede dekanstillinger.
– Vi ansætter selvfølgelig de bedste uanset køn og alder, men når det er sagt, så ønsker vi også at sammensætte en ledelse med forskellige kompetencer – og det er der vel ikke nogen sensation i, siger rektor.

En klar profil
Kigger man på de 29 siddende dekaner på de danske universiteter, er det ganske tydeligt, hvem vi kan forvente som de nyeste medlemmer af universitetsledelsen, når den sidste jobsamtale er afholdt den 22. september.
25 af de nuværende danske dekaner er mænd, 21 af dem er professorer, og lige så mange kom direkte fra en stilling på det fakultet, hvor de efterfølgende fik den højeste stilling. Gennemsnitsalderen ved jobstart var 51 år, og 21 af dem havde en eller anden form for uddannelsesledelse som baggrund – heraf de fleste som institutledere. Altså i virkeligheden en meget ensartet dansk dekan-profil.
Håbet for Aarhus Universitets kommende dekaner er dog, at stillingerne er gjort så spændende, at et endnu bredere ansøgerfelt end normalt skulle få lyst til at søge, fortæller universitetets direktør Jørgen Jørgensen. 
– Vores mål er at få profileret stillingerne, med deres kombination af ansvar for både et fakultet og for et strategisk indsatsområde, som en ekstra spændende mulighed. Derfor håber vi også på et meget bredt ansøgerfelt, siger han.
Jørgen Jørgensen forklarer, at det f.eks. ikke var et tilfælde, at stillingsopslagene var i dagspressen så kort tid efter bestyrelsens beslutning.
– Da opslagene kom ud, var opmærksomheden i dagspressen maksimal omkring forandringsprocessen på Aarhus Universitet. Ikke mindst på grund af den timing tør jeg roligt love, at der lige nu ikke er nogle potentielle ansøgere i den danske universitetsverden, der ikke ved, at vi slår de fire stillinger op.

Læs hele jobopslaget for dekaner på www.au.dk/nyheder/stillinger/vip

 

 Kommentarer:

Læs om mulighederne og reglerne for kommentarer