Aarhus Universitets segl

Utrecht halverede antallet af fakulteter

Universitetet i Utrecht var igennem en reorganisering i 2003. Antallet af fakulteter blev reduceret fra 14 til 7.


Af Tina Lee
tlee@adm.au.dk

– Vi sænkede antallet af fakulteter i 2003 for at forbedre vores organisations effektivitet.
Det fortæller talsmand for Utrecht Universitet Ludo Koks.
– Tidligere skulle bestyrelsen forholde sig til 14 dekaner og prodekaner fra fakulteter, som varierede meget i størrelse. Konkurrencen i universitetsbranchen er blevet hårdere, så vi var nødt til at øge hastigheden og kvaliteten af vores beslutninger, konstaterer talsmanden.

Stærkere ledelse og mere service
For at opnå større effektivitet fokuserede universitetet på to ting: yderligere professionalisering af ledelsen i form af handlekraftige, visionære dekaner med større beføjelser, og yderligere forbedring af serviceniveauet i form af HR-, it-, økonomi- og kommunikationsafdelinger på alle fakulteter. Mens antallet af fakulteter blev sænket, forblev antallet af institutter det samme.
Ændringerne på ledelsesplan har blandt andet betydet, at fakulteterne, ud over dekanens daglige ledelse, også har et fakultetsledelsesteam, som består af dekanen, prodekanen, en fakultetsdirektør og en repræsentant for de studerende.
– Det har været en udfordring ikke bare at fortsætte med afdelinger med egne chefer og blot sætte en dekan til at lede dem. Der var stort fokus på evnerne og kompetencerne hos medlemmerne af det nye managementteam, siger Ludo Koks.
Det var et stort skridt for alle, men overgangen blev ifølge Ludo Koks lettere, fordi der praktisk taget ikke var nogen stillinger på spil.
I dag har Utrecht Universitet syv fakulteter af mere ensartet størrelse. Selvom medarbejdere og studerende traditionelt har stor indflydelse på hollandske universiteter, er det nu en mindre gruppe af topledere, som er ansvarlig for Utrecht Universitets nationale og internationale positioneringsstrategi.

Tidligere familierelationer eksisterer stadig
Det mindre antal fakulteter har betydet større enheder, som kræver tilsvarende mere opmærksomhed fra ledelsens side – både for at bibeholde de ansattes og de studerendes engagement og for at undgå nyt bureaukrati. Ifølge Utrecht Universitets strategiplan for 2009-2013 skal kommunikation og mindre fællesskaber i de større enheder sikre engagementet.
Ikke overraskende eksisterer nogle af tidligere års ’familierelationer’ stadig i fakulteterne. Men måske er det ikke så underligt, at Utrecht Universitet efter syv år ikke er helt på plads. University of Oxford har brugt over 20 år på at acceptere og implementere sine organisationsændringer.


Kommentarer:

Læs om mulighederne og reglerne for kommentarer